Podporujem Kódex DX správania

pondelok 10. decembra 2012

Zisk antény uvedený v dBi

   Podľa pravidiel rádiotechniky je zisk antény voči izotropnému žiariču uvádzaný v dBi. Hoci je izotropný žiarič len fikcia, používa sa veľmi často pri výpočtoch parametrov antén.

nedeľa 30. septembra 2012

Historická rádioamatérska literatúra

         Pri písaní knihy „Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952“ som na internete zozbieral zaujímavú literatúru z čias vzniku rozhlasového a rádioamatérskeho vysielania. Prvé dve knihy sa týkali príjmu rozhlasového vysielania. Prvá bol preklad knihy francúza Franka Duroquitiera „Přijímání krátkych vln“ v preklade Dr. K. Holuba z obdobia roku 1920. Druhú napísal Milan Fučík pod pseudonymom František Martin „První kniha československého rádioamatéra“ v roku 1926.
        Zaujímavá je kniha známeho Dr. Ottu Kučeru „Telegraf“ z roku 1916. O rádioamatérstve sa vtedy nikomu ani nesnívalo, ale asi tam bol začiatok nášho rádioamatérstva. Prvé knihy, určené rádioamatérom, napísal Ing. František Štepánek, člen výboru Československého rádioklubu (1924) v roku 1927 a boli to „Radiové lampy“ a "Anteny a „Anteny“". Prvá kniha, ktorá sa zaoberala rádioamatérskym vysielaním a bola rádioamatérskou „kuchárkou“ tých čias od profesora Václava Vopičku, OK1VP „Na krátkych vlnách“ z roku 1933. Ďalšou knihou bola "Radioamatérská příručka" od autorov Dršťák - Forejt - Ševčík.
         Rozvoj vydávania literatúry pre rádioamatérov nastal po roku 1940 s rozvojom rádiotechniky. Ing. Miroslav Pacák napísal v roku 1943 knihu „Praktická škola Radiotechniky“, čo bola teoretická a praktická rádiotechnika pre rádioamatérov. ČAV vydala v roku 1946 knihu „Amatérské vysílání pro začátečníky“ kde boli jasne popísané rádioamatérske komunikačné postupy. V roku 1947 vydala ČAV knihu „Antény amatérských vysílačú“ a tiež v roku 1947 vyšla kniha Ing. Jiřího Trunečka „Radiotechnika od A do Z“. Tieto tri knihy boli perfektne spracované ako učebnice pre rádioamatérov.
          Môjmu hodnoteniu sa vyhýba kontroverzná knižka Dezidera Murgaša „Slováci na krátkych vlnách“ z roku 1940. Krátky komentár ku knižke nájdete v zozname priložených publikácií.
          Z neskorších rádioamatérskych publikácií uvádzam „Kronika Polního dne 1949-1973“ od Frantu Loosa, OK2QI, ktorú vydal ÚRK v roku 1973 a publikáciu „Vývoj radia a radioamatérského hnutí ve světe a u nás, Vývoj koncesných podmínek od roku 1930“, ktorú napísal Ing. Jirka Peček, OK2QX, v roku 2008. Jirkova publikácia podstatne dopĺňa rádioamatérsku históriu u nás po stránke technickej i prevádzkovej.

Telegraf, 1916
Přijímání krátkych vln, 1920 
První kniha čs radioamatéra, 1926 
Radiové lampy, 1927 
Antény a Antény, 1927  
Na Krátkych vlnách, 1933 
Praktická škola radiotechniky, 1943 
Amatérské vysílání pro začátečníky, 1946 
Antény amatérských vysílačú, 1947 
Radiotechnika od A do Z, 1947 
Krátky komentár k Deziderovi Murgašovi 
Slováci na krátkych vlnách, 1940 
Kronika Polního dne 1949-1973, 1973
Vývoj radia a radioamatérského hnutí ve světe a u nás, 2008 

 Je to pekná nostalgia a aby sme vedeli ako začínali naši otcovia.sobota 1. septembra 2012

Tatranské zborníky

        Tatranské zborníky priniesli od roku 1976 veľa rádioamatérskych informácií v tlačenej forme. Na internete som ich našiel u priateľov skoro všetky pekne oskenované, tak si ich môžete po kliknutí na nápis pozrieť. 


TATRY1976                                             TATRY1992             
TATRY1980                                             TATRY1993
TATRY1981                                             TATRY1994
TATRY1982                                             TATRY1995
TATRY1983                                             TATRY1996
TATRY1984                                             TATRY1997
TATRY1985                                             TATRY1998
TATRY1986                                             TATRY1999
TATRY1987                                             TATRY2000
TATRY1988                                             TATRY2006
TATRY1989                                             TATRY2007
TATRY1990                                             TATRY2008
TATRY1991  

Nové tam teraz už nič nenájdeme, ale ako nostalgia je to pekné.

pondelok 9. apríla 2012

Kalibrácia woblera NWT7

  V zborníku TATRY 2011 bol zverejnený manuál na wobler NWT7 a v tomto príspevku som doplnil dve časti.

pondelok 2. apríla 2012

HP filtre pre TV príjem

            
        S nástupom televízie DVB-T prešlo TV vysielanie na pásmo UHF, čím sa nám podstatne zlepšila odolnosť televízorov voči rušeniu amatérskym vysielaním. Sú ale prípady, keď aj tak rušíme DVB-T príjem svojim silným signálom. Vtedy je potrebné zaradiť medzi anténu a TV prijímač HP filter. Konštrukcia filtra môže byť podstatne jednoduchšia ako bývala, lebo filter musí mať malý útlm až na frekvenciách nad 450 MHz.

pondelok 12. marca 2012

Dolnopriepustný filter do 54 a 44 MHz

      Každý amatérsky vysielač musí mať na výstupe dolnopriepustný filter, aby sa do antény nedostávali harmonické našich signálov. Profi transceivre majú na výstupe DP filtre, ale aj tak mi zaradenie DP filtra pomohlo pri TVI.

streda 7. marca 2012

Preladenie transceivra M160 na M80 a jeho modernizácia

       Transceiver M160 vyrábala Rádiotechnika Teplice, podnik ÚV Zväzarmu a hlavný konštruktér bol Jirka Hruška, OK1MMW. Transceiver bol navrhnutý pre preteky MVT a v dnešnej dobe ho po preladení na pásmo 80 metrov a doplnení doskou elbugu používa veľa amatérov ako QRP zariadenie.

utorok 6. marca 2012

Častá závada transceivrov ICOM

        Viac typov transceivrov ICOM používa obvod uPC 1678G. Je to širokopásmový zosilňovač, ktorý býva použitý ako budič PA transceivrov napr. IC746. 

Úpravy koncového stupňa DRAKE L4-B

        Pred časom som v Rádiožurnáli popísal niektoré úpravy ovládania koncového stupňa DRAKE L4-B. Tu sú popísané, v rámci modernizácie po päťdesiatich rokoch používania všetky potrebné úpravy tohto krásneho PA. Podstatné je zrušenie zápornej spätnej väzby zosilňovača, ale maximálny budiaci výkon je asi 35 W. Autor uzemnil mriežky elektróniek cez kondenzátory 200 pF a tým znížil zosilnenie PA, aby sa dal budiť výkonom 100 W.

štvrtok 1. marca 2012

Rádioamatérska literatúra

                                                                                                                                     
     Na stretnutí TATRY 2011 mala premiéru moja kniha „Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952“. Kniha obsahuje množstvo jedinečných, doteraz nepublikovaných dokumentov a informácií z histórie rádioamatérstva u nás. Dozviete sa z nich kto stál pri zrode rádioamatérstva u nás, ako to vtedy prebiehalo, ako sa slovenskí rádioamatéri zapojili do SNP a ako došlo k obnoveniu činnosti po vojne. Kniha by sa mala stať súčasťou hamshacku každého rádioamatéra.
     Knihu si môžete zakúpiť na sekretariáte SZR každý utorok od 9,30 do 17,00 hod., každý štvrtok od 16,30 do 17,00 hod a na amatérskych stretnutiach. Cena jedného výtlačku je 10 €. Na dobierku si ju môžete objednať e-mailom na adrese: om3lu@centrum.sk. V ČR knihu distribuje Béďa OK1FXX, resp. jeho firma ELLIprint. Objednávky posielajte mailom na print@qsl.cz.

utorok 28. februára 2012

Rozšírený „Kódex DX správania"

                                                                                                                    
       Na podporu boja proti neslušnému správaniu pri DX prevádzke poslal prezident FOC Bob Whelan, G3PJT, rádioamatérskym organizáciám a redakciám časopisov návrh stručných pravidiel "Ako sa správať pri DX prevádzke". Celosvetové rozšírenie týchto pravidiel by mohlo zvýšiť úroveň DX prevádzky. Tieto stručné pravidlá nadväzujú na príspevky o etike amatérskej prevádzky Marka ON4WW a Johna ON4UN, hoci ich príspevky by sa dali nazvať "Nové pravidlá rádioamatérskej prevádzky", ktoré musia poznať nováčkovia i "starí" amatéri.

     Aby sa predišlo vážnym problémom so správaním operátorov u nás, obzvlášť pri volaní DX staníc v pileupoch na KV pásmach, treba rešpektovať štandard správania sa DX operátorov. PrSZR prijalo navrhnutý štandard s tým, že ho trocha doplnilo, aby jednotlivé body boli jasnejšie.
     Prezídium SZR doporučuje rešpektovať "Rozšírený kódex DX správania".
                                                
1. Budem počúvať, počúvať a potom ešte trochu počúvať, aby som mal prehľad o staniciach na pásme.
2. Budem volať len vtedy, keď DX stanicu dobre počujem a prečítam jej značku.
3. Nebudem veriť DX clusteru a predtým ako začnem volať si overím značku DX stanice.
4. Nebudem rušiť DX stanicu ani nikoho, kto ju volá. Nikdy nebudem ladiť vysielač na DX frekvencii alebo v úseku, kde DX stanica počúva.
5. Skôr než DX stanicu zavolám si skontrolujem, či mám správne zapnutý SPLIT.
6. Skôr než DX stanicu zavolám, počkám kým dokončí spojenie. Nikdy nebrejkujem do spojenia (hlavne na SSB).
7. Pri volaní dám vždy celú svoju značku spôsobom <moja značka> a nič iné. Nikdy nie značku DX stanice, žiadne DE, ani K na konci.
8. Zavolám (len jeden raz) a potom primeranú chvíľu počúvam, keď DX neodpovedá, tak po 3-4 sekundách zavolám znovu. Nebudem volať bez prestávky.
9. Nebudem ďalej volať, keď DX operátor odpovedá inej značke ako mne.
10. Nebudem volať, keď sa DX operátor pýta na značku, ktorá sa ani nepodobá na moju.
11. Nebudem volať, keď DX stanica volá inú geografickú oblasť, ako je moja.
12. Keď mi DX operátor odpovie (mojej značke), zopakujem svoju značku len vtedy, keď si myslím, že ju zachytil nesprávne. Odpoviem len <report+tu>, napríklad <599TU> na CW, prípadne <QSL 59 thanks> na SSB. Maximálne však <moja značka 599TU> na CW alebo <moja značka 59 thanks> na SSB.
13. Budem vďačný, keď urobím spojenie a nezačnem hneď vyrábať spojenia na klub a kamarátov, aby som si posilnil ego.
14. Keď dám DX stanicu do DX Clustra, tak uvediem len informácie dôležité pre iné stanice, ale nikdy nepíšem <tnx QSO>, <konečne> a podobné chvály, že ja som to QSO spravil.
15. Budem rešpektovať ostatných rádioamatérov (aj tých v mojom okolí) a budem sa správať tak, aby som si získal ich rešpekt. 

Pozn.: Treba si uvedomiť, že toto sú základné pravidlá, ktoré majú veľa špeciálnych doplnení pre rôzne pásma, rôzne módy a spôsoby prevádzky.
      Viac informácií o kódexe nájdete na stránke FOC, v časopise QST 3/2010 a veľa užitočných informácií je aj na stránke G4IFB.