Podporujem Kódex DX správania

utorok 6. marca 2012

Častá závada transceivrov ICOM

        Viac typov transceivrov ICOM používa obvod uPC 1678G. Je to širokopásmový zosilňovač, ktorý býva použitý ako budič PA transceivrov napr. IC746. Pri normálnej prevádzke je obvod veľmi teplý a často sa stáva, že obvod odíde a transceiver prestane vysielať. Viac autorov doporučuje chladiť obvod, ale pred časom som viackrát vyskúšal jednoduchú náhradu obvodu tranzistorom BFR96. Veľkosť budenia sa dá meniť hodnotou rezistora 2R2. Vyskúšal som aj tranzistor BFR91 a ten potreboval v emitore rezistor 4R7.

Postup úpravy je jednoduchý:
- odstrániť starý obvod s mikropájkou - na pár pokusov sa to podarí
- prispájkovať bázu a kolektor tranzistora priamo na piny (1 a 5)
- prispájkovať SMD rezistor 2R2 (4R7) medzi emitor a zem
- prispájkovať bázový rezistor 0,125W taký, aby tranzistorom tiekol kľudový prúd asi 30 mA (merané na rezistore 10R v napájaní obvodu), obyčajne to je 4K7-10K 

Výmenu skontrolujte pomocou lupy a transceiver odskúšajte. Funguje to bez problémov a keby transceiver na niektorom pásme kmital, zvýšte hodnotu rezistora 2R2.

Úprava doporučená výrobcom

Výrobca doporučuje vymeniť vadný obvod uPC 1678G a v prívode napájania 5V na pin 8 obvodu vymeniť napájací rezistor 10R za 47R. Výkonová strata v obvode sa zmenší a obvod neodchádza. Túto úpravu som neskúšal, ale pokiaľ máte v TRX ešte originál obvod uPC1678G asi sa oplatí vymeniť napájací rezistor za 47R.

Všetky úpravy robíte na vlastné riziko !!! Autor neposkytuje záruku.