Podporujem Kódex DX správania

sobota 25. apríla 2015

Jednoduchý anténny analyzátor - 4V, za málo peňazí veľa muziky

         Tento jednoduchý anténny analyzátor som postavil a odskúšal. Je založený na metóde štyroch voltmetrov s odporovým mostíkom, s ručným excelovským vyhodnotením a ako generátor používame KV transceiver s výkonom asi 5 W. Odporový mostík a štyri merania používajú aj známe analyzátory MFJ259, SARK100, Mini60, RigExpert, samozrejme s vlastným VF generátorom a vyhodnotením PIC procesorom. 

nedeľa 12. apríla 2015

Meranie útlmu koaxiálneho kábla anténnym analyzátorom

        Veľmi často potrebujeme merať útlm koaxiálneho kábla, prípadne porovnať útlmy dvoch káblov. Majitelia testerov NWT7, NWT500 si môžu útlm zmerať priamo, ale majitelia anténnych analyzátorov môžu využiť fyzikálnu skutočnosť, ktorá hovorí, že čím má koaxiálny kábel väčší útlm, tým nameriame menšie PSV pri nezaťaženom konci kábla.

štvrtok 2. apríla 2015

Použitie výsledkov merania s anténnym analyzátorom

Pri meraní parametrov antén amatérskymi prostriedkami dochádza k častým chybám, alebo k nesprávnemu vysvetľovaniu výsledkov merania.  Napríklad, meranie PSV tradičnými PSV-metrami je veľmi približné. Ako tak správne zmeriame frekvenciu, pri ktorej je PSV 1:1, ale frekvenciu, pri ktorej je PSV 1:2, zmeriame už veľmi nepresne. Veľký mýtus je, že keď pripojíme na transceiver anténu s PSV 1:2, tak transceiver dá plný výkon. Z týchto faktov vyšiel názor, že na PSV sa nevysiela.