Podporujem Kódex DX správania

pondelok 12. marca 2012

Dolnopriepustný filter do 54 a 44 MHz

      Každý amatérsky vysielač musí mať na výstupe dolnopriepustný filter, aby sa do antény nedostávali harmonické našich signálov. Profi transceivre majú na výstupe DP filtre, ale aj tak mi zaradenie DP filtra pomohlo pri TVI.

streda 7. marca 2012

Preladenie transceivra M160 na M80 a jeho modernizácia

       Transceiver M160 vyrábala Rádiotechnika Teplice, podnik ÚV Zväzarmu a hlavný konštruktér bol Jirka Hruška, OK1MMW. Transceiver bol navrhnutý pre preteky MVT a v dnešnej dobe ho po preladení na pásmo 80 metrov a doplnení doskou elbugu používa veľa amatérov ako QRP zariadenie.

utorok 6. marca 2012

Častá závada transceivrov ICOM

        Viac typov transceivrov ICOM používa obvod uPC 1678G. Je to širokopásmový zosilňovač, ktorý býva použitý ako budič PA transceivrov napr. IC746. 

Úpravy koncového stupňa DRAKE L4-B

        Pred časom som v Rádiožurnáli popísal niektoré úpravy ovládania koncového stupňa DRAKE L4-B. Tu sú popísané, v rámci modernizácie po päťdesiatich rokoch používania všetky potrebné úpravy tohto krásneho PA. Podstatné je zrušenie zápornej spätnej väzby zosilňovača, ale maximálny budiaci výkon je asi 35 W. Autor uzemnil mriežky elektróniek cez kondenzátory 200 pF a tým znížil zosilnenie PA, aby sa dal budiť výkonom 100 W.

štvrtok 1. marca 2012

Rádioamatérska literatúra

                                                                                                                                     
     Na stretnutí TATRY 2011 mala premiéru moja kniha „Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952“. Kniha obsahuje množstvo jedinečných, doteraz nepublikovaných dokumentov a informácií z histórie rádioamatérstva u nás. Dozviete sa z nich kto stál pri zrode rádioamatérstva u nás, ako to vtedy prebiehalo, ako sa slovenskí rádioamatéri zapojili do SNP a ako došlo k obnoveniu činnosti po vojne. Kniha by sa mala stať súčasťou hamshacku každého rádioamatéra.
     Knihu si môžete zakúpiť na sekretariáte SZR každý utorok od 9,30 do 17,00 hod., každý štvrtok od 16,30 do 17,00 hod a na amatérskych stretnutiach. Cena jedného výtlačku je 10 €. Na dobierku si ju môžete objednať e-mailom na adrese: om3lu@centrum.sk. V ČR knihu distribuje Béďa OK1FXX, resp. jeho firma ELLIprint. Objednávky posielajte mailom na print@qsl.cz.