Podporujem Kódex DX správania

štvrtok 1. marca 2012

Rádioamatérska literatúra

                                                                                                                                     
     Na stretnutí TATRY 2011 mala premiéru moja kniha „Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952“. Kniha obsahuje množstvo jedinečných, doteraz nepublikovaných dokumentov a informácií z histórie rádioamatérstva u nás. Dozviete sa z nich kto stál pri zrode rádioamatérstva u nás, ako to vtedy prebiehalo, ako sa slovenskí rádioamatéri zapojili do SNP a ako došlo k obnoveniu činnosti po vojne. Kniha by sa mala stať súčasťou hamshacku každého rádioamatéra.
     Knihu si môžete zakúpiť na sekretariáte SZR každý utorok od 9,30 do 17,00 hod., každý štvrtok od 16,30 do 17,00 hod a na amatérskych stretnutiach. Cena jedného výtlačku je 10 €. Na dobierku si ju môžete objednať e-mailom na adrese: om3lu@centrum.sk. V ČR knihu distribuje Béďa OK1FXX, resp. jeho firma ELLIprint. Objednávky posielajte mailom na print@qsl.cz.