Podporujem Kódex DX správania

pondelok 12. marca 2012

Dolnopriepustný filter 54 MHz                                                                                                                                                     
Každý amatérsky vysielač musí mať na výstupe dolnopriepustný filter, aby sa do antény nedostávali harmonické našich signálov. Profi transceivre majú na výstupe DP filtre, tak musíme použiť DP filter len keď používame PA.


Filter musí spĺňať tieto požiadavky:
- v pásme 1,5 – 52 MHz musí mať útlm < 0,1 dB
- musí vydržať náš výkon (1 kW)
- v pásme nad 88 MHz musí mať útlm > 40 dB
- v pásme 1,5 – 29 MHz nesmie zhoršovať PSV antény

Hlavne posledný bod nespĺňajú ani profesionálne DP filtre, lebo majú príliš nízko hraničnú frekvenciu, aby potláčali už 2. TV kanál, čiže 60 MHz. V dnešnej dobe DVBT televízie nám stačí potlačiť až rozhlasové FM pásmo 88-108 MHz, čiže hraničná frekvencia filtra (na -3 dB) by mala byť okolo 50-60 MHz.

Môj prvý filter 1,5-54 MHz má mať v pásme 1,5 – 29 MHz útlm menší ako 0,1 dB a v pásme 50,0 – 50,5 MHz asi 0,3 dB. V pásme 88 – 108 MHz je potlačenie asi 40 dB, na 150 MHz má potlačenie 60 dB a na 300 MHz asi 90 dB. Tak to aspoň z hodnôt filtra vypočítal program ELSIE. Filter minimálne ovplyvňuje PSV antény aj na pásme 28 MHz, čo na pásme 50 MHz nezaručujem.
Druhý filter 1,5-44 MHz má mať podobné vlastnosti ako prvý, len je nepoužiteľný pre pásmo 50 MHz.
Konštrukcia filtra musí byť dôkladná, aby bol útlm filtra v celom pásme nad 88 MHz aspoň približne rovnaký ako nám to vypočítal program ELSIE.

Výpočet filtra je jednoduchý:
Filter 1,5 - 54 MHz

Filter 1-54 MHz, útlm na 25 MHz je 1,4 dB
Druhý filter 1,5-44 MHz je na ďalších obrázkoch

Filter1,5 - 44 MHz
Filter 1,5-44 MHz, útlm na 25 MHz 0,5 dB
Z nameraných hodnôt je vidieť, že lepšie použiteľný je druhý filter 1,5-44 MHz, ktorý má útlm na 25 MHz asi 0,5 dB a na pásme 28 MHz menší ako 0,2 dB. Útlm na 100 MHz je >50 dB. Útlm filtrov som meral s NWT500.
Pri meraní útlmu filtra v priepustnom pásme pomocou generátora a selektívneho voltmetra mal prvý filter v pásme 28 MHz útlm asi 0,4 dB a druhý asi 0,1 dB. V nepriepustnom pásme boli výsledky skoro rovnaké. 

Program ELSIE si stiahnete na adrese tonnesoftware.com/elsie.html.