Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 16. marca 2014

Úprava jednoduchého PSV mostíka pre NWT7 a NWT200                Pri popise voblerov NWT7 a NWT200 som prebral zapojenie PSV môstika od autora DK3WX, ktoré nepracuje dobre. Vyváženie PSV mostíka, je v najlepšom prípade 20 dB. Priebeh ktorý nameral DG0SA, je na prvom obrázku. Pre Ar>30 dB je mostík nepoužiteľný.