Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 30. septembra 2012

Historická rádioamatérska literatúra

         Pri písaní knihy „Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952“ som na internete zozbieral zaujímavú literatúru z čias vzniku rozhlasového a rádioamatérskeho vysielania. Prvé dve knihy sa týkali príjmu rozhlasového vysielania. Prvá bol preklad knihy francúza Franka Duroquitiera „Přijímání krátkych vln“ v preklade Dr. K. Holuba z obdobia roku 1920. Druhú napísal Milan Fučík pod pseudonymom František Martin „První kniha československého rádioamatéra“ v roku 1926.
        Zaujímavá je kniha známeho Dr. Ottu Kučeru „Telegraf“ z roku 1916. O rádioamatérstve sa vtedy nikomu ani nesnívalo, ale asi tam bol začiatok nášho rádioamatérstva. Prvé knihy, určené rádioamatérom, napísal Ing. František Štepánek, člen výboru Československého rádioklubu (1924) v roku 1927 a boli to „Radiové lampy“ a "Anteny a „Anteny“". Prvá kniha, ktorá sa zaoberala rádioamatérskym vysielaním a bola rádioamatérskou „kuchárkou“ tých čias od profesora Václava Vopičku, OK1VP „Na krátkych vlnách“ z roku 1933. Ďalšou knihou bola "Radioamatérská příručka" od autorov Dršťák - Forejt - Ševčík.
         Rozvoj vydávania literatúry pre rádioamatérov nastal po roku 1940 s rozvojom rádiotechniky. Ing. Miroslav Pacák napísal v roku 1943 knihu „Praktická škola Radiotechniky“, čo bola teoretická a praktická rádiotechnika pre rádioamatérov. ČAV vydala v roku 1946 knihu „Amatérské vysílání pro začátečníky“ kde boli jasne popísané rádioamatérske komunikačné postupy. V roku 1947 vydala ČAV knihu „Antény amatérských vysílačú“ a tiež v roku 1947 vyšla kniha Ing. Jiřího Trunečka „Radiotechnika od A do Z“. Tieto tri knihy boli perfektne spracované ako učebnice pre rádioamatérov.
          Môjmu hodnoteniu sa vyhýba kontroverzná knižka Dezidera Murgaša „Slováci na krátkych vlnách“ z roku 1940. Krátky komentár ku knižke nájdete v zozname priložených publikácií.
          Z neskorších rádioamatérskych publikácií uvádzam „Kronika Polního dne 1949-1973“ od Frantu Loosa, OK2QI, ktorú vydal ÚRK v roku 1973 a publikáciu „Vývoj radia a radioamatérského hnutí ve světe a u nás, Vývoj koncesných podmínek od roku 1930“, ktorú napísal Ing. Jirka Peček, OK2QX, v roku 2008. Jirkova publikácia podstatne dopĺňa rádioamatérsku históriu u nás po stránke technickej i prevádzkovej.

Telegraf, 1916
Přijímání krátkych vln, 1920 
První kniha čs radioamatéra, 1926 
Radiové lampy, 1927 
Antény a Antény, 1927  
Na Krátkych vlnách, 1933 
Praktická škola radiotechniky, 1943 
Amatérské vysílání pro začátečníky, 1946 
Antény amatérských vysílačú, 1947 
Radiotechnika od A do Z, 1947 
Krátky komentár k Deziderovi Murgašovi 
Slováci na krátkych vlnách, 1940 
Kronika Polního dne 1949-1973, 1973
Vývoj radia a radioamatérského hnutí ve světe a u nás, 2008 

 Je to pekná nostalgia a aby sme vedeli ako začínali naši otcovia.sobota 1. septembra 2012

Tatranské zborníky

        Tatranské zborníky priniesli od roku 1976 veľa rádioamatérskych informácií v tlačenej forme. Na internete som ich našiel u priateľov skoro všetky pekne oskenované, tak si ich môžete po kliknutí na nápis pozrieť. 


TATRY1976                                             TATRY1992             
TATRY1980                                             TATRY1993
TATRY1981                                             TATRY1994
TATRY1982                                             TATRY1995
TATRY1983                                             TATRY1996
TATRY1984                                             TATRY1997
TATRY1985                                             TATRY1998
TATRY1986                                             TATRY1999
TATRY1987                                             TATRY2000
TATRY1988                                             TATRY2006
TATRY1989                                             TATRY2007
TATRY1990                                             TATRY2008
TATRY1991  

Nové tam teraz už nič nenájdeme, ale ako nostalgia je to pekné.