Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 30. septembra 2012

Historická rádioamatérska literatúra

         Pri písaní knihy „Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952“ som na internete zozbieral zaujímavú literatúru z čias vzniku rozhlasového a rádioamatérskeho vysielania. Prvé dve knihy sa týkali príjmu rozhlasového vysielania. Prvá bol preklad knihy francúza Franka Duroquitiera „Přijímání krátkych vln“ v preklade Dr. K. Holuba z obdobia roku 1920. Druhú napísal Milan Fučík pod pseudonymom František Martin „První kniha československého rádioamatéra“ v roku 1926.
        Zaujímavá je kniha známeho Dr. Ottu Kučeru „Telegraf“ z roku 1916. O rádioamatérstve sa vtedy nikomu ani nesnívalo, ale asi tam bol začiatok nášho rádioamatérstva. Prvé knihy, určené rádioamatérom, napísal Ing. František Štepánek, člen výboru Československého rádioklubu (1924) v roku 1927 a boli to „Radiové lampy“ a "Anteny a „Anteny“". Prvá kniha, ktorá sa zaoberala rádioamatérskym vysielaním a bola rádioamatérskou „kuchárkou“ tých čias od profesora Václava Vopičku, OK1VP „Na krátkych vlnách“ z roku 1933. Ďalšou knihou bola "Radioamatérská příručka" od autorov Dršťák - Forejt - Ševčík.
         Rozvoj vydávania literatúry pre rádioamatérov nastal po roku 1940 s rozvojom rádiotechniky. Ing. Miroslav Pacák napísal v roku 1943 knihu „Praktická škola Radiotechniky“, čo bola teoretická a praktická rádiotechnika pre rádioamatérov. ČAV vydala v roku 1946 knihu „Amatérské vysílání pro začátečníky“ kde boli jasne popísané rádioamatérske komunikačné postupy. V roku 1947 vydala ČAV knihu „Antény amatérských vysílačú“ a tiež v roku 1947 vyšla kniha Ing. Jiřího Trunečka „Radiotechnika od A do Z“. Tieto tri knihy boli perfektne spracované ako učebnice pre rádioamatérov.
          Môjmu hodnoteniu sa vyhýba kontroverzná knižka Dezidera Murgaša „Slováci na krátkych vlnách“ z roku 1940. Krátky komentár ku knižke nájdete v zozname priložených publikácií.
          Z neskorších rádioamatérskych publikácií uvádzam „Kronika Polního dne 1949-1973“ od Frantu Loosa, OK2QI, ktorú vydal ÚRK v roku 1973 a publikáciu „Vývoj radia a radioamatérského hnutí ve světe a u nás, Vývoj koncesných podmínek od roku 1930“, ktorú napísal Ing. Jirka Peček, OK2QX, v roku 2008. Jirkova publikácia podstatne dopĺňa rádioamatérsku históriu u nás po stránke technickej i prevádzkovej.

Telegraf, 1916
Přijímání krátkych vln, 1920 
První kniha čs radioamatéra, 1926 
Radiové lampy, 1927 
Antény a Antény, 1927  
Na Krátkych vlnách, 1933 
Praktická škola radiotechniky, 1943 
Amatérské vysílání pro začátečníky, 1946 
Antény amatérských vysílačú, 1947 
Radiotechnika od A do Z, 1947 
Krátky komentár k Deziderovi Murgašovi 
Slováci na krátkych vlnách, 1940 
Kronika Polního dne 1949-1973, 1973
Vývoj radia a radioamatérského hnutí ve světe a u nás, 2008 

 Je to pekná nostalgia a aby sme vedeli ako začínali naši otcovia.