Podporujem Kódex DX správania

pondelok 10. decembra 2012

Zisk antény uvedený v dBi

   Podľa pravidiel rádiotechniky je zisk antény voči izotropnému žiariču uvádzaný v dBi. Hoci je izotropný žiarič len fikcia, používa sa veľmi často pri výpočtoch parametrov antén.

 
   Pravidlá hovoria, že zisk dipólu voči izotropnému žiariču je 2,15 dB, ale len vo voľnom priestore. V určitej výške antény nad zemou je zisk dipólu voči izotropnému žiariču asi 8,5 dB. Toto pravidlo si môžeme overiť u známeho odborníka W8JI na jeho stránke. Keď si klikneme na jeho stránke na heslo antény, má toto pravidlo uvedené hneď na začiatku článku. 

   Uvádzam do Vašej pozornosti, že známe modelovacie programy antén, napríklad MMANA, uvádzajú zisk antén vždy v dBi. Samozrejme zisk závisí od toho, či máme prostredie prepnuté na voľný priestor (Free space), na perfektnú zem (Perfect) alebo na reálnu zemnú rovinu (Real). Keď máme zvolenú reálnu zemnú rovinu (Real) tak zistíme, že pri modelovaní dipólu vo výške asi pol lambda nad zemou nám program vypočíta zisk v rozmedzí 7,5 až 8,5 dBi. Nie je to chyba, ale zisk antény závisí aj od kvality zeme aj od výšky nad zemou. Keď si zvolíme voľný priestor (Free space), tak nám program vypočíta zisk (dipólu) voči dipólu okolo 0 dB a voči izotropnému žiariču okolo 2,15 dB, čo je podľa našich starých predstáv.

   Musíme rešpektovať výpočet programu pri prostredí Real, keď zisk antény Quad je 12,5 dBi a teda zisk Quadu voči dipólu je 12,5 dBi – 8,5 dBi = 4 dB. Keď nám program vypočíta zisk našej antény 6,5 dBi, tak je anténa voči dipólu horšia o 2 dB. Keď si namodelujeme vertikálnu anténu R7000 vo výške 15 m a program nám na niektorom pásme vypočíta zisk antény okolo 2 dBi znamená to, že tento vertikál je na tomto pásme o 6,5 dB horší ako dipól v rovnakej výške, samozrejme pri rozdielnej polarizácií.

   Modelovací program nám vždy vypočíta reálne hodnoty, ale musíme si tieto skutočnosti uvedomiť, musíme si pozorne prečítať návod na používanie programu a nesmieme znásilňovať fyziku.