Podporujem Kódex DX správania

piatok 29. marca 2013

Úpravy koncového stupňa YAESU FL2100B

        Tento pekný koncový stupeň má dosť amatérov v OK i OM a už nadišiel čas na jeho modernizáciu a na úpravy ovládania. Koncový stupeň pracoval na pásmach 80, 40, 20, 15 a 10 metrov a používal dve elektrónky 572B s anódovou stratou á 160 W. Celková anódová strata bola 320 W a maximálny výstupný výkon bol 500-600 W, hoci pri budení 100 W dal aj 800 W, ale po pár rokoch  používania "naplno" mal PA veľa problémov. Hlavne pri používaní antén s PSV > 3 a pri budení 100 W začali postupne horieť anódové tlmivky, prepínače pásiem, odpory v anódových stoproch, koncový stupeň začal kmitať, nedával výkon na horných pásmach a nakoniec ho dal majiteľ do pivnice. 
V tomto príspevku som popísal všetky potrebné úpravy tohto malého, krásneho PA, aby sa opäť dostal do hamshacku.

                                       Úpravy FL2100B

- PA odkrytujeme a dôkladne vyčistíme od prachu.
- Skontrolujeme ventilátory, dotiahneme skrutky a naolejujeme ložiská ventilátorov.
- Ovládanie PA zapojíme podľa schémy v tomto článku "Ovládanie FL2100".
- Podľa schémy upravíme zdroj napätia pre relé na 14V/28V.
- Na horný koniec potenciometra ALC privedieme získaných 28 V.
- Pridáme relé Re1 12V DC na odpájanie katódy od zeme a paralelne k cievke pripojíme diódu 1N4003.
- Úprava na WARC pásma: Na pásme 40 m vyradíme vstupný Pí článok. Odpojíme kondenzátory a cievku skratujeme silným vodičom. Upravíme anódový obvod podľa nasledujúceho odstavca. Namontujeme a pripojíme relé B1B podľa schémy.
- 10 MHz ladíme pri prepnutí PA na 7 MHz
- 18 MHz ladíme pri prepnutí PA na 21 MHz
- 24 MHz ladíme pri prepnutí PA na 28 MHz
- Vývody riadiacich mriežok na sokloch elektróniek uzemníme silným vodičom na zemniace očká. Zvýši sa tým zosilnenie PA a zmenší sa náchylnosť na kmitanie.
- Pri použití elektróniek 572B TAYLOR s anódovým napätím >2200 V by sme mali vysoký kľudový prúd (nad 200 mA) a preto zapojíme podľa schémy tranzistor TIP147 zapojený ako zenerova dióda 10,5 V. Kľudový prúd elektróniek musí byť menší ako 120 mA a nastavujeme ho výmenou zenerovej diódy.
– Vymeníme anódové stopry (tlmiace obvody) podľa nasledujúceho odstavca.
- Na PA, nad anódový box, umiestnime  na gumené podložky ventilátor, ktorý bude odsávať teplý vzduch z PA. Otáčky ventilátora nemusia byť vysoké, ochladzovanie bude aj tak účinné. Postačí nám ventilátor 15x15 cm s malými otáčkami, ktoré dostavíme sériovým odporom. 

Výmena anódových stoprov

      Originálne stopry (obvody na zamedzenie kmitania na VKV) boli voľakedy zložené z hmotového odpora 33 ohmov, na ktorom boli navinuté dva závity 2 mm silného medeného vodiča. Bohužiaľ, tieto odpory často odchádzali a nie je za ne náhrada. Dnešné odpory s kovovou vrstvou majú vyfrézovanú špirálu a prevádzku PA nevydržia. Tento problém máme aj pri ostatných elektrónkových koncových stupňoch. Riešenie som našiel na stránke PA0FRI, ktorý používa nové stopry pre FL2100, TL922 aj L-4B. Použil bezindukčné odpory, v púzdre TO-220, napríklad od firmy Hitano. Ja som použil odpory HITANO W35 33R, ktoré majú pri ideálnom chladení stratový výkon 35 W, ale samotný obvod má len 3 W a preto som naň priskrutkoval malé chladiče, čím sa stratový výkon zvýšil asi na 5 W. Schéma stopru je na nasledovnom obrázku a fotografia hotového stopru je ďalší obrázok.  

                                                  - klikni na obrázok -
Schéma stopru

Pohľad na hotový stoper

Pohľad na nainštalované stopry v FL2100


V tomto PA bolo nutné vymeniť aj anódovú tlmivku. Rezonancie anódovej tlmivky skontrolujeme pomocou NWT7, alebo NWT200 pri zakrytovanom anódovom boxe. Rezonancie by mali byť asi na 23,5 MHz a nad 30 MHz (prípadne na 16 MHz, 23 MHz a vyše 30 MHz). Rezonanciu na 23,5 (16,0) MHz nastavíme odvíjaním drôtu tlmivky (0,5 mm/smalt/hodváb).

                                       Originálna anódová tlmivka a tu si môžete spočítať
                                                počet závitov v jednotlivých sekciách

                                    Úprava anódového obvodu FL2100B na 10 MHz

      Anódový obvod prepíname na 10 MHz pomocou relé RE2, ktoré ovláda prepínač STBY (zopnutý prepínač) pričom pásmový prepínač máme prepnutý na pásmo 7 MHz. Na ostatných pásmach je relé RE2 vypnuté (prepínač STBY je vypnutý). Stav STBY (zapnutý PA s vypnutým ovládaním) nemôžeme dosiahnuť inak, len musíme PA vypnúť. Po zapnutí je PA pripravený na vysielanie za 5 sekúnd. Relé RE2 je ruské vákuové relé B1B, ktoré nám na prepínači pásiem skratuje vývody cievky 10 a 20 m. Kontakty relé sú pripojené na vývody cievky asi 6 mm širokými medenými páskami.


Relé umiestnime čo najbližšie pásmového prepínača, napríklad pod osku prepínača pásiem, v blízkosti prepínača pásiem. Pri ladení PA na 10,120 MHz ukazuje indikátor naladenia anódy (PLATE) medzi pásma 20 a 15 m.

Umiestnenie relé RE2 pre 10 MHz


                                        Úpravy VN zdroja FL2100

      Obyčajne sa pri zapínaní neupraveného PA ozvala silná rana, čo bolo znamenie, že odišli niektoré usmerňovacie diódy.
Pri úpravách zdroja postupujeme takto:
- Dôkladne ho vyčistíme od prachu.
- Vymontujeme VN dosky s usmerňovačmi a elektrolytmi.
- Vymeníme usmerňovacie diódy za typ 1N5408, prípadne vymeníme elektrolyty za 180-220 uF/400V a podľa schémy doplníme paralelne k diódam kondenzátory a odpory.
- Dosky VN zapojíme naspäť.
- Do prívodu VN vložíme odpor 0,82 ohmu/2 W. Je to dôležitý ochranný odpor zdroja VN. Keď si elektrónka "pleskne" odíde tento odpor a zdroj zostane v poriadku. Odporúčam dať tento odpor do každého PA. 
– Ľavý merací prístroj zapojíme podľa schémy, aby meral anódový prúd a nie napätie VN zdroja a pravý merá Ig a VF.
- Zdroj odskúšame a potom PA zakrytujeme.


Ovládanie FL2100

Sieťový zdroj FL2100

Pri používaní upraveného PA musíme dodržiavať tieto základné podmienky, aby sme PA opäť nezničili.
1. Musíme používať antény s PSV < 2, alebo dobrý transmatch.
2. Musíme budiť PA na maximálne 0,4 A anódového prúdu, alebo používať maximálne 40 W budiaceho výkonu.
3. PA môžeme ladiť maximálne 5-8 sekúnd, 10 sekúnd počkáme a prípadne opäť 8 sekúnd ladíme, atď.
4. Používame ho len na CW a SSB. Nikdy nie na RTTY, PSK alebo FM, alebo keď áno, tak maximálne do anódového prúdu 250 mA.

Po úpravách má FL2100B tieto vlastnosti:
- Pracuje na pásmach 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 a 10 metrov.
- Výkon s elektrónkami 572B TAYLOR pri anódovom napätí 2300 V je asi 500 W a to sa už začínajú červenať anódy. Budiaci výkon vtedy je asi 40 W. Nepoužívajte väčší budiaci výkon.
- Pásmo 10 MHz ladíme pri prepnutí PA na 7 MHz. Pásmo 18 MHz ladíme pri prepnutí PA na 21 MHz. Pásmo 24 MHz ladíme pri prepnutí PA na 28 MHz.
- Pri prepnutí PA na vysielanie je spínací prúd PTT asi 1 mA a nie sú tam napäťové špičky.

Veľa pekných spojení s renovovaným PA.1. Sieťový vypínač PA                                                    2. Spínač 10 MHz
3. Prepínač meracieho prístroja      Ip -Ig PA,    FWD- rel. výstupný výkon  REF- rel. odrazený výkon
4. Citlivosť PSV metra                                                   5. Ladenie antény
6. Pásmo                                                                         7. Ladenie anódy
8. Merací prístroj    Ig-FWD-REF                                  9. Merací prístroj Ia