Podporujem Kódex DX správania

piatok 10. júla 2020

Nastavenie zvukovej karty MicroHAM MKII, konfigurácia aplikácií MicroHAM Codec a WSJT

Nastavenie IC7300 a MKII na WSJT

Problém:
Náš operačný systém „OS Windows“ si pri zapnutí automaticky nainštaluje ovládač pre nf. zariadenie USB microHAM CODEC v MK II ako východzí. Čiže OS automaticky vyberie novo nainštalované audio zariadenie pre prehrávanie  a záznam zvuku ako východzie. To je nežiadúce, systém s MKII nám nebude správne fungovať. Nastavenie zvukovej karty, Device routra  a celej MKII nie je zložité, len treba dodržať postup podľa  anglického manuálu MicroHAM MKII.

sobota 4. júla 2020

Ochrana príjmu proti indukovaným vf. prúdom na opletení koaxiálneho kábla


            V dnešnej dobe napájame antény koaxiálnym káblom a musíme poznať i úskalia tohto napájača.
            Hlavne na spodných pásmach antény s dlhým napájacím koaxom, čiže Windomky (FD4), vertikálne antény, EFNR a EFHW viacej „šumia“ ako dvojlinkou napájané dipóly.