Podporujem Kódex DX správania

sobota 1. augusta 2020

Základné nastavenie IC-7300 pre CW a SSB


            Nový transceiver IC-7300 má default nastavenie a na CW, SSB je treba ešte základné nastavenie a to je tu.

Stlačíme tlačidlo MENU, klikneme na SET a nakoniec na mód (TONE CONTROL, FUNCTION, CONNECTORS a DISPLAY) a tam nastavíte tieto údaje.

SET  MODE

TONE CONTROL

            SSB RX HPF/LPF     300 – 2400

            AM RX HPF/LPF      300 – 2400

            FM RX HPF/LPF      300 – 2400

            CW RX HPF/LPF      600 – 800

 

            SSB TX BASS           -1

            SSB TX TREBLE      +1

            SSB TBW (WIDE)    100 – 2900

            SSB TBW (MID)       300 – 2700

            SSB TBW (NAR)      300 – 2500

 

            AM TX BASS           -2

            AM TX TREBLE      +2

            FM TX BASS            -2

            FM TX TREBLE       +2 

FUNCTION

            RF/SQL CONTROL AUTO

            TX DELAY HF         15 ms

                                 50           15 ms

                                 70           15 ms

            TUNER SWITCH     Auto

            TUNER PTT              ON

CONNECTORS

            ACC/USB SELECT    AF

            DATA OFF MOD        MIC, ACC

            EXTERNAL KEYPAD VOICE    ON

                                                    KEYER  ON        

                                                    RTTY     ON

DISPLAY

            LCD BACKLIGHT              26%

            SCREEN SAVER                 30 min

            MYCALL                              Vaša značka

KEYER EDIT    (CW KEY SET nastavenie  „KEYERa“)          

            SIDE TONE LEVEL                        25%

            PADLLE polarity                  nastavenie bodky a čiarky na pastičke

            KEY TYPE                            STRAIGHT, BUG alebo PADDLE

                                                           (ručný kľúč, bug alebo pastička)   

            Ešte sa potrebujete pomocou manuálu naučiť používať pamäte, scanovanie, ukladanie textov, zvukov a nesnažte sa to robiť intuitívne. Keď skončíte nastavenie stlačíte MENU-SET-SD CARD-SETTING a súbor CW, SSB si zapíšete na SD kartu. Nastavenie digi prevádzok RTTY, FT8 a ďalších si zapíšete do zvláštnych súborov. Po zapnutí transceivra si nahráte (LOADING) potrebný súbor.


piatok 10. júla 2020

Nastavenie zvukovej karty MicroHAM MKII, konfigurácia aplikácií MicroHAM Codec a WSJT

Nastavenie IC7300 a MKII na WSJT

Problém:
Náš operačný systém „OS Windows“ si pri zapnutí automaticky nainštaluje ovládač pre nf. zariadenie USB microHAM CODEC v MK II ako východzí. Čiže OS automaticky vyberie novo nainštalované audio zariadenie pre prehrávanie  a záznam zvuku ako východzie. To je nežiadúce, systém s MKII nám nebude správne fungovať. Nastavenie zvukovej karty, Device routra  a celej MKII nie je zložité, len treba dodržať postup podľa  anglického manuálu MicroHAM MKII.

sobota 4. júla 2020

Ochrana príjmu proti indukovaným vf. prúdom na opletení koaxiálneho kábla


            V dnešnej dobe napájame antény koaxiálnym káblom a musíme poznať i úskalia tohto napájača.
            Hlavne na spodných pásmach antény s dlhým napájacím koaxom, čiže Windomky (FD4), vertikálne antény, EFNR a EFHW viacej „šumia“ ako dvojlinkou napájané dipóly.

sobota 16. mája 2020

Priebežný záujem o články blogu

     Môj blog má pomaly 10 rokov a priebežne ho navštívilo 43.170 amatérov. Keď odpočítam mojich asi 1.000 prístupov, tak ostatných amatérov bolo asi 42.000, hoci niektorí viackrát.
     Cieľom blogu bolo zverejniť niektoré konštrukcie, ktoré som odskúšal, aby sa nestratili. Preto som v blogu nenastavil komentáre, ale každý mi ich môže poslať mailom.
     Niektoré články mali takýto počet prístupov:

Úpravy DRAKE L4-B                        416
Časté úpravy ICOM                            210
Preladenie M160 na 80m                    920
PSV môstik podľa DJ7VY                  696
Plochá anténna priechodka                2606
Úpravy FL2100                                   405
Jednoduchý anténny analyzátor 3V     424
Jednoduchý anténny analyzátor 4V     516
Kalibrácia miniVNA 3P2                    267
Podsvietenie IC746                               58
Sieťový zdroj 13V8/25A                       69

     Ďakujem za záujem a keď náhodou niečo vyrobím, tak to zverejním.

piatok 10. apríla 2020

Opäť sieťový zdroj 13,8V/25A


     Už viackrát som popísal zapojenie dobrého sieťového zdroja 13,8V/25A. Časom som zistil, že veľa rádioamatérov malo problém so správnym prepojením súčiastok a následne so správnou funkciou zdroja. Takže ešte raz.

sobota 28. septembra 2019

História československých rádioklubov

        Na stránke historiaokom.blogspot.com zverejňujem históriu rádioklubov, ktorú si členovia klubov sami napísali. Keď sa chcete na túto stránku pozrieť stačí kliknúťsem.

utorok 23. apríla 2019

Oprava podsvietenia displeja IC746, IC7400


          Viaceré ICOM transceivry mali problémy s meničmi striedavého napätia na podsvietenie displeja. Transceivre IC-746 a IC-7400 tiež časom strácajú podsvietenie displeja a takto sa dá problém odstrániť.