Podporujem Kódex DX správania

sobota 20. mája 2023

Ako som sa stal rádioamatérom

 V 4. triede ZŠ (1955) som často trávil poobedia u starého otca na povale a so záujmom som sa hrabal  v starých drevených škatuliach. 

sobota 28. januára 2023

Ako si vyrobíme dobré baluny 1:1 a 1:4 ?

Čo je to balun ?

Balun je štvorpól, ktorý mení symetrickú impedanciu antény na nesymetrickú, jeho útlm je  minimálny a tiež musí preniesť požadovaný výkon do antény. Uzemnené môže byť len opletenie koaxu na vstupe balunu.

sobota 15. októbra 2022

Jednoduché umelé záťaže 50 Ω do 100 W

       Umelú záťaž DL potrebujeme pri nastavovaní transceivra, pri nastavovaní prispôsobenia antény, pri meraní výkonu, pri programovaní vlastností transceivra atď.  

        Na prvú umelú záťaž som použil 12 kusov metal oxidových rezistorov THT v keramickom púzdre 150Ω/5W (á 0,25 € v GME) v sérioparalelnom zapojení podľa obrázku. Do záťaže môžeme na obmedzenú dobu pustiť 100 W výkonu, kým sa olej nezohreje asi na 50-60oC. Vtedy udržíme na konzerve pár sekúnd ruku. 

        Na menšiu DL použijeme 8 ks THT rezistorov 100Ω/5W a do každej sekcie dáme dva rezistory. Táto záťaž bude na 40 W a v oleji je asi na 50-60 W. Na QRP záťaž dáme 4 ks THT rezistorov 51Ω/5W, do každej sekcie jeden. Táto bude na 20 W a v oleji tak na 25-30 W.      

streda 8. júna 2022

Aký je najlepší napájací zdroj 13,8 V/20 A pre náš transceiver ?

       Pri napájacom zdroji 13,8V/20A máme dve možnosti, buď klasický lineárny alebo spínaný.

pondelok 2. mája 2022

Konštrukcia telegrafnej pastičky

            Popis pastičky som uverejnil v Rádiožurnáli 5/2005. Bohužial bola v tomto článku jedna  chyba. Na obrázku číslo 3 (v originále) bola dĺžka stredného kontaktu asi 25 mm, ale správne to malo byť asi 50 mm. Jednoducho kóta 15 mm mala byť 40 mm. Výrobca stredných kontaktov Milan OM3IS na túto chybu prišiel a vyrábal ich správne. S jeho planžetou som spravil prvú pastičku. Správne rozmery planžety sú na obr. 1. 

sobota 5. februára 2022

Vysielacie zariadenie rádioamatéra

Aký transceiver pre začiatočníkov a aký pre pokročilých

Úvod

      Nastala doba, kedy sa menia vlastnosti a vybavenie amatérskych transceivrov. Dnešné transceivre majú SDR architektúru, majú vlastné programové vybavenie – firmvér, ovládanie aj cez cez dotykový displej. Pokiaľ chcete pracovať inými druhmi prevádzky ako CW, SSB či FM musíte mať počítač s Windows 10 alebo 11 s amatérskym programovým vybavením. Musí mať ovládače pre transcievre, programy pre denníky, pre kontesty, pre digitálne druhy prevádzky a rôzne pomocné programy.  Preto musia dnešní rádioamatéri slušne ovládať prácu na PC. 

streda 22. septembra 2021

Ochrana rádioamatérskych zariadení pred prepätím z antén

            Základné zariadenia rádioamatéra sú vysielač, prijímač a anténa. Pripojenie na sieťové rozvody a na antény musí spĺňať slovenské normy. Pri obsluhovanej aj neobsluhovanej prevádzke (Remote) musíme zabezpečiť ovládanie ochrany pred atmosférickým prepätím.