Podporujem Kódex DX správania

streda 22. septembra 2021

Ochrana rádioamatérskych zariadení pred prepätím z antén

            Základné zariadenia rádioamatéra sú vysielač, prijímač a anténa. Pripojenie na sieťové rozvody a na antény musí spĺňať slovenské normy. Pri obsluhovanej aj neobsluhovanej prevádzke (Remote) musíme zabezpečiť ovládanie ochrany pred atmosférickým prepätím.

sobota 24. júla 2021

Zvýšenie priemerného SSB výkonu IC-7300

Keď vyšla firma ICOM s transceivrom IC7300, prvé sťažnosti boli na malý priemerný výkon na SSB a SP3NRZ navrhol úpravu zapojenia, pridal tam kondenzátor. Pred nedávnom si konečne niekto všimol, že v servisnom móde ide zvýšiť priemerný výkon na SSB bez otvorenia transceivra  [1]. 

sobota 23. januára 2021

Jednoduchý beverage interfejs pre IC7300

         Pred pár rokmi začala firma Kuhne predávať stavebnicu interfejsu pre pripojenie ich transvertora na IC7300.  Interfejs sa dá prispôsobiť aj na iný transvertor. Kompletný popis je na stránke  Interface IC7300-3en.pdf (db6nt.de).

utorok 29. decembra 2020

Anténny analyzátor SWR-1 od EU1ME

V roku 2014 sme v tatranskom zborníku zverejnili návod na obsluhu anténneho analyzátora SWR-1 vrátane schémy a osadenia súčiastok od Alexa EU1ME. Tu je dokumentácia ešte raz.

nedeľa 20. decembra 2020

EFHW anténa dlhá 40, 20 a 10 metrov

V roku 2015 sa v rádioamatérskych časopisoch objavila na konci napájaná anténa End Feed Half Wave (ďalej len EFHW) od PA3EKE a PA3RK.

pondelok 19. októbra 2020

Závada PA IC7300

Problém

        Odber transceivra IC7300 zo zdroja pri vysielaní občas nie je synchrónny s kľudovým prúdom a budiacim CW, či SSB signálom. Niekedy len po stlačení PTT naskočí prúd okolo 10A. Podľa toho isto vieme, že náš IC7300 má závadu, hoci transceiver vysiela, počúva, robíme spojenia a modulácia je dobrá. Asi kmitá PA. Keď máme na CW nastavený výkon 100 W , tak si závadu nevšimneme. Na SSB si ju vôbec nevšimneme.

štvrtok 8. októbra 2020

Invisible End Fed Non Resonant Antenna (iEFNR)


          Je to Invisible End Fed Long Wire Antenna alebo neviditeľný na konci napájaný dlhý drôt, nepripomínajúci anténu, ktorý pracuje na pásmach 80 až 10 metrov, vrátane pásiem WARC. Anténa je vhodná pre radovú zástavbu alebo sídliská, kde nemôžu byť natiahnuté dipólové antény. Používa 1:9 UnUn transformátor, ktorý prevedie impedanciu antény na zvládnuteľnú hodnotu PSV <1:3 pre Váš transceiver s ATU, ale anténny tuner musíte vždy používať.