Podporujem Kódex DX správania

sobota 24. februára 2024

Odpájač antény počas búrky

         Tento príspevok vznikol na základe dotazov rádioamatérov z poslednej doby a znovu vysvetlím princíp odpájača antén. 

Odpájač antény sa používa na ochranu rádioamatérskeho zariadenia pri búrkach a atmosférických prepätiach. Transceiver pri búrkach nemôžeme používať, ale dokážeme ho odpojiť od antény do bezpečného stavu. Vo vypnutom stave odpájača je anténa odpojená obomi pólmi od zariadenia a oba póly sú pripojené na dobrú hromozvodnú sieť na dome. Vypínaním napájacieho napätia pre transceiver sa vypína aj napätie pre odpájač antény a to sa dá robiť aj remote, čiže na diaľku.

Po pripojení napätia 13,8 V na odpájač je anténa pripojená na transceiver a opletenie koaxiálneho kábla je spojené s hromozvodnou sieťou len cez iskrište, v tomto prípade napríklad cez plynovú výbojku CG2-470L. Anténa musí byť prispôsobená na 50 ohmov, aby sa nezvyšovalo vf. napätie na koaxiálnom napájači vplyvom väčšieho PSV.

Poznámka: Náš odpájač musí spĺňať EU normu, čo znamená, že anténa pri vysielaní nesmie byť žiadnym kontaktom prepojená s hromozvodným uzemnením, ale môže byť prepojená cez iskrište (bleskoistka). Preto potrebuje zapojenie známeho odpájača DL4ZAO úpravu. Podľa normy nulovací vodič elektrických rozvodov už nemusí mať voči zemi nulové napätie a pri jeho uzemnení by nám mohol v nulovacom vodiči tiecť vyrovnávací prúd. Poznámka je platná pre uzemnenie transceivra hlavne v činžiakoch. Odporúčam si odmerať skratový prúd medzi nulákom a uzemnením a mal by byť nulový. V bratislavských činžiakoch býva skratový prúd väčší ako 10 A a transceiver je aj len pri príjme horúci. Preto nesmieme mať pri vysielaní anténu uzemnenú na hromozvodnú sieť.

 Odpájač na obr. 1 je napájaný zo zdroja 13,8 V pre transceiver a v aktívnom stave tečie v odpájači prúd asi 85 mA. Je to prúd použitého relé.

Obr. 1 Odpájač bez splittera

        Medzinárodne známy odpájač je od DL4ZAO. Bohužiaľ nevyhovuje našej norme, preto som ho upravil.

Obr. 2 Upravený odpájač antény DL4ZAO

V predchádzajúcich príspevkoch na mojom blogu som uviedol odpájač s napájaním po koaxiálnom napájači s potrebným splitterom.


Obr. 3 Môj odpájač so splitterom

Obr. 4 Zapojenie odpájača bez splittera. ADS je odpájač.

          Pre optimistov ešte raz, odpájač nie je ochrana zariadenia pri vysielaní počas búrky, ale len ochrana vypnutého vysielacieho zariadenia.