Podporujem Kódex DX správania

sobota 25. januára 2014

Meranie filtrov a duplexerov s NWT

            Pri meraní filtrov woblerom NWT musíme mať dobrý dynamický rozsah merania. Znamená to, že keď medzi výstup DDS generátora a vstup detektora zaradíme útlmový článok >100 dB, alebo do oboch konektorov dáme len záťaže 50 ohmov, tak namerané napätie detektora (šum detektora) musí mať útlm >80 dB.

nedeľa 12. januára 2014

Zvýšenie dynamického rozsahu merania s woblerom NWT

             V originálnom zapojení NWT7, NWT200 a NWT500 je výstupný výkon NWT na frekvencii 10 MHz asi 3 dBm. Úroveň šumu logaritmického detektora je -76 dBm a potom lineárny rozsah spracovania signálov je od -72 dBm po 3 dBm teda asi 75 dB. Keďže maximálny vstupný výkon logaritmického detektora s AD8307 je 16 dBm, zostáva nám z rozsahu spracovania signálov nevyužitých 12-13 dB. Celkový rozsah spracovania signálov by mohol byť -72 dBm až 16 dBm, čiže až 88 dB. 


nedeľa 5. januára 2014

História amatérskeho rádia

         Veľmi pekná,  v osemnástych častiach napísaná história svetového vývoja amatérskeho rádia je spolu s históriou rádioastronómie na stránkach luxemburského/belgického historika - "História amatérskeho rádia". Históriu vývoja amatérskeho rádia v Československu nájdete v mojej knihe Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952. Príjemné čítanie.


sobota 4. januára 2014

Meranie dĺžky a skracovacieho činiteľa koaxiálneho kábla

           Pomocou NWT je možné merať parametre koaxiálneho kábla, dĺžku alebo skracovací činiteľ. Keď poznáme typ kábla (skracovací činiteľ) môžeme zmerať dĺžku kábla, alebo keď poznáme dĺžku kábla, môžeme zmerať skracovací činiteľ. Parametre koaxiálneho kábla môžeme merať dvomi spôsobmi, prvá možnosť je na nasledujúcom obrázku.