Podporujem Kódex DX správania

sobota 25. januára 2014

Meranie filtrov a duplexerov s NWT

            Pri meraní filtrov woblerom NWT musíme mať dobrý dynamický rozsah merania. Znamená to, že keď medzi výstup DDS generátora a vstup detektora zaradíme útlmový článok >100 dB, alebo do oboch konektorov dáme len záťaže 50 ohmov, tak namerané napätie detektora (šum detektora) musí mať útlm >80 dB.


           Na dosiahnutie takého útlmu musíme pri NWT7, 200 i 500 tieniť spodnú časť dosky pod tromi relé atenuátora a prípadne aj na hornej časti dosky "zakryť" relé. 

           Ďalej musíme používať kvalitné prepojovacie káble, ukončené dobrými krimpovacími konektormi, aby bol spoj medzi opletením a konektorom kvalitný. Prepojovacie koaxiálne káble musia mať dvojité postriebrené opletenie. V žiadnom prípade nepoužívajte lacné káble RG58, lebo nameráte maximálny útlm DP filtra len 30 dB, hoci  v skutočnosti je >50 dB.   

Ďalší problém merania niektorých typov filtrov s NWT je spektrálna čistota výstupného signálu DDS generátora. Odstup harmonických a produktov zmiešavania je asi 50 dB, takže pri niektorých typoch filtrov a duplexerov sa pri meraní útlmu nedostanete pod 50 dB, hoci v skutočnosti je tam väčší útlm.
            Pri meraní DP/HP filtrov vidíme, že v priepustnom pásme sa v určitých pásmach striedavo mení útlm asi o 0,5 dB. Pri meraní filtra pomocou generátora a selektívneho voltmetra tento jav nenastáva a skutočný útlm v priepustnom pásme je lepší ako nameraný na NWT. Je to asi vlastnosť NWT.
            To všetko je daň za jednoduchý merací prístroj.