Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 12. januára 2014

Zvýšenie dynamického rozsahu merania s woblerom NWT

             V originálnom zapojení NWT7, NWT200 a NWT500 je výstupný výkon NWT na frekvencii 10 MHz asi 3 dBm. Úroveň šumu logaritmického detektora je -76 dBm a potom lineárny rozsah spracovania signálov je od -72 dBm po 3 dBm teda asi 75 dB. Keďže maximálny vstupný výkon logaritmického detektora s AD8307 je 16 dBm, zostáva nám z rozsahu spracovania signálov nevyužitých 12-13 dB. Celkový rozsah spracovania signálov by mohol byť -72 dBm až 16 dBm, čiže až 88 dB.              Na merania filtrov, duplexerov a podobných zariadení by sa nám hodil väčší dynamický rozsah merania a získať ho môžeme pridaním lineárneho zosilňovača so ziskom 12-13 dB s MMIC zosilňovačom. Výstupný výkon DDS generátora nám stúpne na (+3 dBm + 13 dB)= 16 dBm. Matematika hovorí, že 1 dBm je 1 mW na 50 ohmoch, 10 dBm je 10 mW, 13 dBm je 20 mW a 16 dBm je 40 mW. Alebo 0 dBm je 0,2236Veff a potom 16 dBm je 1,41 Veff, alebo 4,0 Všš.  Výkon prídavného MMIC zosilňovača musí byť väčší ako 40 mW a príkon je vyšší ako 80 mW. Pri výstupnom napätí 1,41 Veff musí tiecť zosilňovačom prúd minimálne 57 mA, optimum je 80-100 mA. Pre meranie PSV nie je treba používať prídavný zosilňovač.

           Úroveň šumu logaritmického detektora si môžeme na skalibrovanom NWT v móde wobler zistiť tak, že si odpojíme prepojovací kábel medzi konektormi GENERÁTOR a DETEKTOR a spustíme woblovanie. Meraná krivka nám klesne v pásme 10-20 MHz z 0 dB asi na -76 dB. Po pripojení prídavného zosilňovača a jeho skalibrovaní meraná krivka klesne na asi -90 dB a dynamický rozsah merania sa nám teda zvýši asi na 88 dB.
        

          Zapojenie prídavného zosilňovača je na nasledujúcom obrázku. Použil som MMIC zosilňovač RF2312, ktorý má v pásme 1-500 MHz zosilnenie 15 dB. Prúd zosilňovačom som nameral 75 mA a pri 20 dBm výkonu je výstupný signál generátora neskreslený. Pozor, rezistor 1 kohm z pinu 1 na zem je pri použití napájacieho napätia 12 V nutné použiť.

Zapojenie zosilňovača          Pohľad na hotový zosilňovač je na nasledovnom obrázku. Celý zosilňovač som postavil na kúsku medeného plechu v malej krabičke a celá konštrukcia je „ugly - ako to vyšlo“. 

Pohľad na hotový zosilňovač

           Zosilňovač je teda externý a používam ho len pri meraní filtrov. Pripájam ho na výstupný konektor generátora NWT a na jeho napájanie  používam externý adaptér 12V/0,5 A. Po zapojení prídavného zosilňovača je potrebné znovu skalibrovať wobler a meranie PSV. Meranie výkonu netreba znovu kalibrovať.