Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 16. marca 2014

Úprava jednoduchého PSV mostíka pre NWT7 a NWT200                Pri popise voblerov NWT7 a NWT200 som prebral zapojenie PSV môstika od autora DK3WX, ktoré nepracuje dobre. Vyváženie PSV mostíka, je v najlepšom prípade 20 dB. Priebeh ktorý nameral DG0SA, je na prvom obrázku. Pre Ar>30 dB je mostík nepoužiteľný.


Vyváženie pôvodného PSV mostíka - meral DG0SA

     Vybalancovanie vstavaného PSV mostíka vo vobleri NWT200/OK1NOF bolo ešte horšie a prakticky je tam  PSV mostík nepoužiteľný.
     Všeobecná požiadavka na PSV mostíky je, aby vyváženie v celom pásme bolo vyššie ako 30-35 dB. Túto požiadavku zatiaľ spĺňa len môstik podľa DJ7VY aj pre NWT500.  
     Dôvodom nesprávnej činnosti pôvodného mostíka je, že balun (symetrizačná tlmivka) nesprávne prenáša symetrický výstup mostíka na nesymetrický výstup pre detektor. Symetrizačná tlmivka musí mať v rovnakej vzdialenosti od začiatku vedenia v oboch vodičoch rovnaké napätie posunuté o 180 stupňov a tu je chyba, lebo na konci vinutia je na jednej strane vf. napätie a na druhej je napätie nulové.    
     Samozrejme, že konštruktéri našli lepšie zapojenia mostíkov. Známy „čarodejník“ s balunmi DG0SA použil na vylepšenie vlastností pôvodného PSV mostíka trojvodičový balun vyvinutý Ruthtroffom.

Základné pravidlá výroby Ruthtroffovho balunu sú:
     -  Vinutie balunu musí mať na nízkych frekvenciách dostatočnú indukčnosť, ktorá je daná použitým feritovým materiálom. Použijeme materiál Amidon 43, 61 alebo Siemens N30.
     -  Všetky tri vinutia sú navinuté z rovnakého, tenkého vodiča a musia byť navinuté symetricky
     -  Postup vinutia balunu je na nasledovnom obrázku 
     -  Vývody vinutí musia byť čo najkratšie
     -  Uzemnenie na strane výstupu pre detektor musí byť na určitom mieste skrinky PSV mostíka, ktoré musíme pokusne nájsť 
     -  Verzia vinutia balunu trifilárnym vinutím na jednom toroide nefunguje. Buď navinieme modré vinutie na druhý toroid, alebo do druhého otvoru dvojotvorového jadra, čo je lepšie z hľadiska symetrie vinutí
     -  "Tretie“ modré vinutie je navinuté z dvoch skrútených vodičov, ktoré sú na oboch koncoch zletované
     -   DG0SA použil toroid Wurth 7427051

Postup vinutia balunu podľa DG0SA


      DG0SA zapojil balun podľa predchádzajúceho návodu s krátkymi prívodmi, bod X uzemnil najskôr skúšobne a najvhodnejšie miesto uzemnenia našiel postupne, aby bolo čo najväčšie vyváženie. Pri postupnom uzemňovaní sa menilo vyváženie na 150 MHz v rozmedzí 15-50 dB. Nakoniec mostík bolo asi treba vyvážiť potrebnou kapacitou zapojenou paralelne k Z alebo Zx. Autorovi sa  podarilo vyváženie podľa nasledujúceho obrázku, čo je veľmi vyhovujúci výsledok.

Vyváženie PSV mostíka s balunom Ruthtroff - meral DG0SA         

           Ja som použil do PSV mostíka feritové jadro Amidon BN 43-2402, navinul som dvakrát 8 závitov bifilárne z drôtu 0,15 mm CuL podľa DG0SA a vinutie sa tesne vošlo do otvoru jadra. Výsledok nebol dobrý, hoci som dosiahol RL >30 dB v pásme 1-60 MHz. Zrejme som mal malú indukčnosť vinutia a v druhej verzii som použil som dve dvojotvorové jadrá navinuté podľa nasledovného obrázku.
Postup vinutia balunu DG0SA/OM3LU

Pohľad na PSV mostík s balunom Ruthtroff - OM3LU


Pohľad dovnútra PSV mostíka - OM3LU


Poznámka: Na ľavom konektore je vidieť stočený čierno-červený teflónový vodič použitý na kapacitné vyváženie mostíka.

Priebeh vyváženia PSV mostíka Ruthtroff - OM3LU

     Z nameraných výsledkov je vidieť, že PSV mostík s balunom Ruthtroff, verzia OM3LU, je použiteľný do 160 MHz a po väčšom laborovaní som dosiahol  maximálnu frekvenciu pre Ar>30 dB okolo 200 MHz. Mostík sa dá použiť na výmenu zabudovaného môstika  NWT200 a dôležité je, že konštrukcia tohto mostíka je jednoduchá a lacná. Dostatočne presne meria PSV na pásmach KV, na 50, 70 a 144 MHz, tak to treba skúsiť. 

Poznámka: Feritové jadrá sa dajú zakúpiť na stránke napríklad  rf-microave.com, prípadne anico.sk či anico-hamshop.eu.