Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 14. septembra 2014

Výroba záťaží pre NWT500

         V tomto príspevku popíšem výrobu záťaží do 200 MHz v BNC konektore pre NWT500


1. Najskôr si kúpime krimpovacie konektory BNC. Vrchnú, krimpovaciu časť konektora odpílime a pilníkom zarovnáme vrchnú časť konektora až na mosadz. Do kolíka konektora zasunieme medený drôt priemeru 0,7 mm a opatrne ho prispájkujeme.

Vľavo je pôvodný konektor, vpravo hore je upravený konektor a dolu je kolík konektora

 2. Kolík so zapájkovaným drôtikom pinzetou zasunieme do konektora tak, aby sa tam zacvakol.Upravený BNC konektor

3. Medzi drôtik a očistenú plochu konektora prispájkujeme potrebné SMD rezistory 1205. Pred pájkovaním musíme zasunúť BNC konektor do panelového BNC konektora, aby sa neroztopila umelohmotná izolácia konektora. Pre záťaž 50 ohmov použijeme dva rezistory 100R, pre záťaž 75 ohmov použijeme dva rezistory 150R, pre záťaž 150 ohmov použijeme jeden rezistor 150R alebo dva 300R a pre záťaž 16,6 ohmu použijeme šesť rezistorov 100R paralelne.

Hotové záťaže 16,6 a 150 ohmov

Vrchnú časť konektora môžeme prikryť vhodnou krytkou.

Táto záťaž má dobré vlastnosti len do 200 MHz. Dnes sú bežne dostať dobré konektory SMA aj BNC 50R napríklad aj v GME.