Podporujem Kódex DX správania

piatok 24. mája 2024

Jednoduchý PSV meter

          Našiel som doma starý PSV meter firmy Rádiotechnika „Měřič PSV 1“, ktorý nejako čudne meral PSV pomocou odporovej siete, tak som sa rozhodol ho prerobiť na lepší. Informácie som získal z pekného článku OK1AYY  SWR/PWR metry snadno a rychle (tiscali.cz) , ktorý doporučujem si preštudovať.

          Vybral som si jednu možnosť, pozri obr. 1. Je to frekvenčne nezávislý PSV meter, podobný PSV metru z Drake L4B a je  pre pásma 80-6 m, na výkon 10–100 W. Meracia hlava sa mi vošla do plechovej škatuľky 40x50x20 mm z anténneho filtra pre príjem TV s konektormi DIN. Viac povie obr. 2, kde je meracia hlava odfotená. Medzi konektormi je zapojený kúsok kábla RG58AU, ktorý má tienenie pripojené na kostru len na strane ANT. Na kábli sú nasunuté dva toroidy FT50-43, na ktorých je pár závitov teflónovej izolačnej pásky, na tom je bifilárne navinuté 2x8 závitov z pájateľného izolovaného drôtu s priemerom 0,3 mm. Konce vinutia zaistíme sťahovacou PVC páskou. Stred vinutia je pripojený krátkym vodičom na delič 20pF/3K3 + 300pF. Ja som použil starý keramický kondenzátor 350 pF, dá sa použiť i keramický 330 pF na 500 V. Neutralizačný kondenzátor je nastaviteľný trimer 20 pF. Rezistory 68R a 3K3 sú na výkon 2 W s kovovou vrstvou.  Ostatné rezistory sú TR151 (TR212). Jednosmerné výstupy z meracej hlavy robia priechodkové kondenzátory 2n2. Indikácia je  meracím prístrojom MP40 60 uA s originál stupnicou z Rádiotechniky a logaritmickým potenciometerom 75K. 

Obr.1 Schéma PSV metra OK1AYY


Obr. 2 Pohľad do meracej hlavy
Na zväčšenie klikni na obrázok.


          Moja meracia hlava používa horné dva DIN konektory (MALE a FEMALE) a spodný je nepoužitý. Na pripojenie konektorov na výstupné konektory SO239 PSV metra použijeme dva panelové DIN konektory (protikusy tých na krabičke). Pozri na obr. 2.
          Vývody prepínača VF/PSV pripojíme na priechodkové kondenzátory podľa schémy. Samozrejme sa dá meracia hlava spraviť krajšie i bez konektorov na krabičke len s kusom koaxiálneho kábla. Miesto konektorov spravíme len dve diery s priemerom 6 mm a opletenie kábla tam prispájkujeme na krabičku. 

Nastavenie PSV metra.

          Ešte raz dôkladne skontrolujeme zapojenie PSV metra. Ľavý konektor pripojíme káblom na transceiver a do pravého pripojíme umelú záťaž 50 ohmov/25 W (minimálne). Transceiver prepneme na CW, nastavíme CW frekvenciu pásma 14 MHz a výkon 10 W. Na PSV metri nastavíme potenciometer asi 20 stupňov od začiatku dráhy. Transceiver prepneme na vysielanie a na krátko stlačíme CW kľúč. Pozorujeme výchyľku meracieho prístroja a prepínačom PSV/VF nájdeme väčšiu a menšiu výchyľku. Väčšiu výchyľku nastavíme potenciometrom na dielok 100 stupnice. Prestaneme tlačiť na CW kľúč. Potom znovu stlačíme CW kľúč a izolovaným skrutkovákom skúsime nastaviť minimum menšej výchyľky trimrom 20 pF. Postupne otáčaním kapacitného trimra nájdeme minimum výchyľky, ktorá by mala byť maximálne jeden dielik stupnice. Čiže pri prepínači prepnutom na VF musí merací prístroj ukazovať pri stlačenom kľúči 100 dielkov a v polohe PSV maximálne jeden dielok. Nastavenie potenciometra pre 10 W si poznačíme na stupnicu. Potom postupne nastavíme výkon transceivra na 100, 50, 25 a 10 W a polohy označíme na stupnici potenciometra.

Používanie PSV metra.

          PSV meter používame hlavne na nastavovanie anténneho tunera a meranie PSV antény. Pokiaľ používame na nastavenie PSV len 10 W, tak si nastavíme potenciometer na značku 10 W. Anténny tuner naladíme na PSV <1,5. Keď používame na nastavenie PSV 100 W nastavíme si potenciometer PSV metra na 100 W. Anténny tuner opäť naladíme na PSV <1,5. Pri prepnutí na VF a stlačenom kľúči CW  ukazuje PSV meter 100 %, pri bežnom kľúčovaní okolo 50 % a pri SSB prevádzke okolo 30 % stupnice.  

Obr. 3 Pohľad na upravený PSV meter

          Na obr. 3 je pohľad na upravený PSV meter. Na prvý pohľad pribudla len ručne písaná stupnica na potenciometri. Jasne je vidieť polohy 100 – 50 – 25 – 10 W na plnú výchyľku a vnútri je nová meracia hlava.
          PSV antény  meriame takto. Prepínač máme v polohe VF,  prichádzajúci CW signál z transceivra 10 – 100 W nastavíme potenciometrom na značku 100 W a PSV antény si odčítame pri prepnutom prepínači na PSV na spodnej stupnici.
          Merania môžeme spraviť na všetkých pásmach 80-10 m. Napríklad 100 W by na každom pásme malo byť presne na značke 100 W. 
          

Želám Vám veľa úspechov pri používaní nového PSV metra.

😃