Podporujem Kódex DX správania

piatok 10. júla 2020

Nastavenie zvukovej karty MicroHAM MKII, konfigurácia aplikácií MicroHAM Codec a WSJT

Nastavenie IC7300 a MKII na WSJT

Problém:
Náš operačný systém „OS Windows“ si pri zapnutí automaticky nainštaluje ovládač pre nf. zariadenie USB microHAM CODEC v MK II ako východzí. Čiže OS automaticky vyberie novo nainštalované audio zariadenie pre prehrávanie  a záznam zvuku ako východzie. To je nežiadúce, systém s MKII nám nebude správne fungovať. Nastavenie zvukovej karty, Device routra  a celej MKII nie je zložité, len treba dodržať postup podľa  anglického manuálu MicroHAM MKII.


Problémy s nastavením programov môžu nastať aj pri aktualizácii Windows, keď sa niekedy zmenia nastavenia pripojenia zvukových kariet MKII. Nepomôže nič iné, len ich znovu  nastaviť.


Nastavenie zvukovej karty PC:
Zvuková karta v PC je predvolené zariadenie, ktoré musí byť vždy k dispozícii štandardným programom a aplikáciám ako SKYPE, prehrávač CD, DVD. Po pripojení MKII na PC, sa Windows pripojí na zvukové karty s MicroHAM Codecom. Nastavenie si vypýta z programu WSJT (Audio).


Pri nastavovaní zvukovej karty si v PC najskôr zavrite všetky programy a aplikácie, odpojte od PC všetky zariadenia (aj MKII).


Otvorte  „Ovládací panel“ PC, z menu „Úpravy nastavenia počítača“ vyberte záložku „Hardvér a zvuk“ a tam  „Spravovať zvukové zariadenia“,  alebo kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na spodnej lište PC a vyberte záložku „Otvoriť nastavenie zvuku“ a "Ovládací panel zvuku".
Obomi cestami ste sa dostali na „Panel úloh“ a tam kliknite na "prehrávanie". USB káblom si na PC pripojte len MKII. Obnovte predvolené zariadenie na prehrávanie zvuku na reproduktoroch primárneho zvukového zariadenia počítača takto.  Zobrazené máte všetky pripojené zariadenia, teda predvolené zariadenia aj zariadenia s microHAM kodekom. Keď nastavujeme zariadenie ako „predvolené zariadenie“ klikneme na vybrané zariadenie, rozsvieti sa baner „predvoliť“, klikneme na baner. Potom klikneme pravou myšou na zvolené zariadenie, z ponuky si vyberieme či to má byť „predvolené zariadenie“, alebo „predvolené komunikačné zariadenie“, alebo „vypnuté zariadenie“ a klikneme na OK. Zelená kvačka sa premiestni na vybrané zariadenie. Urobte dvojklik na predvolené zariadenie, potom kliknite na „spresnenie“ a overte si, či je predvolený formát nastavený na Kanál 2, 16 bitov, 48000 Hz, kvalita disku DVD,   prípadne zvoľte toto nastavenie. Potom kliknite na OK.
Nastavená zvuková karta PC na Paneli úloh vyzerá takto: pri prehrávaní má reproduktor zelenú kvačku „Speakers“, Realtek High Definition Audio, predvolené zariadenie a slúchadlá Headset Earphone, Line „pripravené“, microHAM codec. Pri nahrávaní má zelenú kvačku Mikrofón, Realtek High Definition Audio a linku, Line „pripravené“, microHAM codec. Pozri obrázky.


Predvolené zariadenie je po anglicky „default“.
Kliknite na „prehrávanie“

Panel úloh. Riadok Headset Earphone je pre WSJT a Speakers je pre prácu s programami Windows PC.
Potom kliknite na "nahrávanie".

Panel úloh. Riadok LINE je pre WSJT a Microphone Array pre prácu s programami Windows PC.

Nastavenie MicroHAM MKII:

Na záver všetky zariadenia vypneme, správne prepojíme transceiver, MKII a PC a potom zapneme PC, transceiver a MKII. Spustíme MicroHAM router, môžeme ho nastaviť tak, aby sa spúšťal automaticky pri zapnutí PC, spustíme Logger32, nakoniec WSJT a všetky zariadenia správne nastavíme, hlavne priradíme správne COMy .

Pred nastavovaním si pre istotu opäť prečítajte manuál MKII – nastavenie routra. Ja mám nastavený router MKII pre FT8 takto.


Moje nastavenie Device routra
CAT- COM6 je pre WSJT               2nd CAT- COM4 je pre Logger32 (nastavíme aj v Logeri)  
FSK– COM 7 pre FSK+PTT           WinKey – COM8 pre bug  
Ostatné si nastavíme podľa manuálu MicroHam MKII – nastavenie routra. Na obrázku je vidno, že používam IC7300.
Prvé dva riadky CAT a 2ndCAT sa vypíšu ako otvorené (Open) až keď spustíme programy LOGGER32 a WSJT.


Nastavenie pre audio prepojenie do MKII


Nastavenie PTT

Systémové nastavenie 

Nakoniec si nastavíme parametre WSJT pre FT8. Takto ich mám ja nastavené.


Nastavenie vlastnej značky a QTHNastavenie TRXNastavenie vstupu a výstupu zvukovej karty MKII. Pri aktualizácii WSJT sa často prepíšu horné dva riadky na Realtek High Definition. Treba to prepísať naspäť. Umiestnenie (Location) je podľa vášho PC.

Nastavenie logovania


Máme nastavené zvukové karty, nastavený MicroHAM device router , program WSJT a nakoniec si nastavíme transceiver. V LOGGER32 nastavíme správny COM a UDP server.
Potom sa choďte pozrieť k priateľovi, aby ste doma nemuseli vymýšľať ako sa robia FT8 spojenia, ako sa loguje spojenie, atď. Ušetríte si veľa času a omylov.

České manuály pre Logger32 a WSJT nájdete na výbornej stránke OK2PAD, alebo u autorov K4CY a K1JT po anglicky. Postupne sa naučíme používať všetky módy, dodržiavať všetky prevádzkové postupy a nastavenia transceivra pri WSJT. Napríklad pri FT8/FT4 musí byť transceiver prepnutý na SSB či SSB-D, má vypnuté predzosilňovače, vypnuté NR, NB, DSP, používame rýchle AVC, alebo ho vypneme a nastavíme citlivosť prijímača.

Keď máme v TRX kryštálový filter, tak použijeme SSB šírku pásma 2,4 kHz a „Split Operation“ nastavíme na FAKE IT.

Na FT8 máme výkon transceivra nastavený na 50 W a úroveň budenia nastavíme tak, aby ALC práve prestalo ukazovať. Vf. výkon pri FT8 je asi 40 W. Keď výnimočne používame PA, ten musí mať kvôli linearite dostatočne veľký kľudový prúd, budiaci výkon máme  maximálne 10 W  a PA budíme na 100-150 W.

Samozrejme, že s IC7300 môžeme pracovať na FT8 aj bez MKII, s použitím zvukovej karty PC alebo zvukovej karty transceivra. Nastavenie TRX a PC bude iné.
Súbory CONNECTORS v IC7300 mám takto nastavené:

Podstatné nastavenie je ACC/USB Output Select = AF. 


Ostatné nastavenie CONNECTORS nemeníme.

Návod mám odskúšaný, je podľa originál návodu microHAM, ale je to bez záruky.