Podporujem Kódex DX správania

sobota 1. augusta 2020

Základné nastavenie IC-7300 pre CW a SSB


            Nový transceiver IC-7300 má default nastavenie a na CW, SSB je treba ešte základné nastavenie a to je tu.

Stlačíme tlačidlo MENU, klikneme na SET a nakoniec na mód (TONE CONTROL, FUNCTION, CONNECTORS a DISPLAY) a tam nastavíte tieto údaje.

SET  MODE

TONE CONTROL

            SSB RX HPF/LPF     300 – 2400

            AM RX HPF/LPF      300 – 2400

            FM RX HPF/LPF      300 – 2400

            CW RX HPF/LPF      600 – 800

 

            SSB TX BASS           -1

            SSB TX TREBLE      +1

            SSB TBW (WIDE)    100 – 2900

            SSB TBW (MID)       300 – 2700

            SSB TBW (NAR)      300 – 2500

 

            AM TX BASS           -2

            AM TX TREBLE      +2

            FM TX BASS            -2

            FM TX TREBLE       +2 

FUNCTION

            RF/SQL CONTROL AUTO

            TX DELAY HF         15 ms

                                 50           15 ms

                                 70           15 ms

            TUNER SWITCH     Auto

            TUNER PTT              ON

CONNECTORS

            ACC/USB SELECT    AF

            DATA OFF MOD        MIC, ACC

            EXTERNAL KEYPAD VOICE    ON

                                                    KEYER  ON        

                                                    RTTY     ON

DISPLAY

            LCD BACKLIGHT              26%

            SCREEN SAVER                 30 min

            MYCALL                              Vaša značka

KEYER EDIT    (CW KEY SET nastavenie  „KEYERa“)          

            SIDE TONE LEVEL                        25%

            PADLLE polarity                  nastavenie bodky a čiarky na pastičke

            KEY TYPE                            STRAIGHT, BUG alebo PADDLE

                                                           (ručný kľúč, bug alebo pastička)   

            Ešte sa potrebujete pomocou manuálu naučiť používať pamäte, scanovanie, ukladanie textov, zvukov a nesnažte sa to robiť intuitívne. Keď skončíte nastavenie stlačíte MENU-SET-SD CARD-SETTING a súbor CW, SSB si zapíšete na SD kartu. Nastavenie digi prevádzok RTTY, FT8 a ďalších si zapíšete do zvláštnych súborov. Po zapnutí transceivra si nahráte (LOADING) potrebný súbor.