Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 7. apríla 2013

Kontrola a predladenie anódových obvodov PA

        Pri konštrukcii nových alebo pri rekonštrukcii starších PA potrebujeme skontrolovať, niekedy aj nastaviť, odbočky cievky Pí-článku pre všetky pásma a zmerať vlastnú rezonanciu anódovej tlmivky. Obe merania robíme pomocou univerzálneho meracieho prístroja NWT7 (500), s nutnosťou malej prechodnej úpravy PA. 


Najskôr odpojíme napájanie anódy PA a potom anódu elektrónky zaťažíme odporom Ra (TR151) podľa nasledovnej schémy.


Bloková schéma merania anódového obvodu PA


Meranie anódových obvodov

Princíp merania je jednoduchý, NWT7(500) s PSV mostíkom zapojíme podľa prechádzajúcej blokovej schémy. Opakujem, najskôr odpojíme VN napätie medzi VN zdrojom a anódovou tlmivkou, podľa schémy pripojíme odpor Ra, zapneme žeravenie PA a relé príjem/vysielanie PA prepneme na vysielanie skratovaním vstupu PTT. Na výstupný konektor PA zapojíme PSV mostík pripojený na NWT7.

Anódový obvod nám na každom pásme transformuje impedanciu Ra+Xa na 50 ohmov a my pomocou NWT7 skontrolujeme, či je na výstupe PA naozaj 50 ohmov. NWT7 máme prepnutý do polohy meranie PSV, máme pripojený skalibrovaný PSV mostík a konektor meranej impedancie prepojíme krátkym koaxiálnym káblom s výstupným konektorom PA. Na ovládacej stránke PC klikneme na CONTINUOS, čiže NWT7 neustále wobluje a na obrazovke vidíme priebeh PSV. Otočnými kondenzátormi C1 (Plate) a C2 (Load) nastavíme minimum PSV na stred daného pásma a jemne ho dostavíme na PSV=1. Zistené hodnoty C1 a C2 približne zodpovedajú polohám v reálnej prevádzke, podľa toho ako presne sa trafíme na Ra. Anódový odpor Ra, nahradzujúci vnútornú impedanciu elektrónky si vypočítame podľa približného vzorca Ra=Ua/2.Ia a Xa sú parazitné kapacity zapojenia.  Na nasledujúcom obrázku je priebeh PSV PA L-4B na pásme 21 MHz. Prepínač pásiem PA je prepnutý na pásmo 21 MHz a minimum PSV sme nastavili kondenzátormi C1 (plate) a C2 (load) na PSV=1 (alebo do tesnej blízkosti). Takto si skontrolujeme všetky pásma.

Meranie vlastnej rezonancie anódovej tlmivky

Na zmeranom priebehu pásma 21 MHz zakrytovaného PA L-4B vidíme vpravo aj vľavo od krivky PSV rezonancie anódovej tlmivky. Poloha týchto kriviek sa nemení otáčaním C1 a C2, hoci sa môže meniť ich amplitúda. Keď sa priblížime k anódovej tlmivke drôtikom cez dierku v krycom plechu, rezonančné krivky anódovej tlmivky sa posunú doľava. Na minimum týchto kriviek si umiestnime značku NWT7 a na ovládacej stránke programu si zistíme ich rezonančné frekvencie. Prvá rezonancia originálnej tlmivky L-4B je na 16,020 MHz a druhá na 22,954 MHz. Rozsah rozmietania máme nastavený od 14 do 35 MHz.
 

Meranie na pásme 21 MHz 

     Rezonančné frekvencie anódovej tlmivky si jednoduchšie zmeriame pri prepnutom PA na pásmo 28 MHz a oba otočné kondenzátory nastavíme na skoro minimálnu kapacitu. Rozmietanie NWT7 máme nastavené 14-45 MHz.

Meranie rezonancií anódovej tlmivky


     Rezonančné frekvencie anódovej tlmivky sú na obrázku jasne vidieť. V prípade, že nám padne sériová rezonancia (prvá, druhá alebo tretia)  do rádioamatérskeho pásma, alebo do jeho blízkosti, nejde PA na tomto pásme vyladiť, prípadne prská, alebo horí anódová tlmivka. Nápravu urobíme zmenou počtu závitov anódovej tlmivky a skontrolujeme nové rezonancie.
    PA pre pásma 80-10 metrov by mal mať prvú rezonanciu anódovej tlmivky buď na 23 MHz a druhú nad 30 MHz, alebo prvú na 16 MHz, druhú na 23 MHz a tretiu nad 30 MHz. Pri PA, ktoré pracujú na pásmach 160 – 10 metrov taká tlmivka, ktorá zvládne tak široký rozsah frekvencií neexistuje, preto musíme jej indukčnosť prepínať pre spodné pásma 160/80 m a pre horné pásma 40-10 m.
Po skončení meraní musíme odpojiť odpor Ra !!! a znovu zapojiť anódové napätie na elektrónku.