Podporujem Kódex DX správania

utorok 6. marca 2012

Úpravy koncového stupňa DRAKE L4-B

        Pred časom som v Rádiožurnáli popísal niektoré úpravy ovládania koncového stupňa DRAKE L4-B. Tu sú v rámci modernizácie po päťdesiatich rokoch používania popísané všetky potrebné úpravy tohoto krásneho PA. Podstatné je zrušenie zápornej spätnej väzby zosilňovača. Autor uzemnil mriežky elektróniek cez kondenzátory 200 pF a tým znížil zosilnenie PA. 


        Po úpravách má L4-B tieto vlastnosti:
- Pracuje na pásmach 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 a 10 metrov.
- Výkon s elektrónkami 3-500Z, pri anódovom napätí 2500 V je asi 1000 W, ale od 800 W sa už začínajú červenať anódy. Potrebný budiaci výkon je asi 30 W. Nebuďte PA väčším výkonom. Pre výkon 500 W je potrebný budiaci výkon asi 20 W. Maximálny budiaci výkon je daný maximálnym prúdom prvých mriežok Igmax=220 mA.
- Výkon s elektrónkami RE400C, pri anódovom napätí 2500 V je asi 900 W a anódy sa nečervenajú. Potrebný budiaci výkon je asi 40 W a nebuďte PA väčším výkonom!!! Pre výkon 500 W je potrebný budiaci výkon asi 30 W.
- Pásmo 10 MHz ladíme pri prepnutí PA na 7 MHz. Pásmo 18 MHz ladíme pri prepnutí PA na 21 MHz. Pásmo 24 MHz ladíme pri prepnutí PA na 28 MHz.
- Pri prepnutí PA na vysielanie je spínací prúd PTT asi 1 mA a nie sú tam napäťové špičky.
- Upravený napájací zdroj L-4B PS sa podstatne menej zahrieva.
- Prepínačom CW/SSB volíme anódové napätie 2100V/2500V.  Pri CW a DIGI  používame polohu CW.

                                       Úpravy L-4B

- Celý PA dôkladne vyčistíme od prachu.
- Skontrolujeme ventilátor, dotiahneme skrutky a naolejujeme ložisko. Vyčistíme sklenené "komíny" na 3-500Z.
- Skontrolujeme, prípadne opravíme, tesnenie elektrónkového boxu nalepené na spodnom kryte. Bez sklenených komínov majú elky polovičnú anódovú stratu!!! Nepoužívajte PA bez sklenených komínov.
- Ovládanie PA zapojíme podľa schémy "Ovládanie L-4B".
- Podľa schémy upravíme zdroj napätia pre relé na 56V/28V.
- Na horný koniec potenciometra ALC privedieme získaných 56 V.
- Paralelne k cievke Re1 pripojíme diódu 1N4003.
- Vedľa konektora PTT vyvŕtame dierku 3,2 mm a priskrutkujeme tam bez podložky tranzistor KD136 + originál doštičku s letovacími očkami.
- Keď nepoužívate ALC, prepojte signál PTT na susedný Cinch konektor. 
- Tranzistor KD136 zapojíme podľa schémy.
- Úprava na WARC pásma: Na pásme 40 m vyradíme vstupný Pí článok. Odpojíme kondenzátory a cievku skratujeme silným vodičom. Anódový obvod upravíme podľa nasledujúceho odstavca. Namontujeme a pripojíme relé B1B podľa schémy.
- 10 MHz ladíme pri prepnutí PA na 7 MHz
- 18 MHz ladíme pri prepnutí PA na 21 MHz
- 24 MHz ladíme pri prepnutí PA na 28 MHz
- Všetky tri mriežkové vývody na sokloch elektrónok uzemníme silnejším (páskovým) vodičom na očká, ktoré dáme pod skrutky pripevňujúce sokle. Pozri obrázky. Touto úpravou zrušíme zápornú spätnú väzbu, zmenšíme náchylnosť na oscilácie a znížime potrebný budiaci výkon na maximálne 30 W. Záporná väzba znížila zosilnenie PA, aby sme ho so 100 W neprebudili, či zničili. 
- Po tejto úprave môžeme v L4-B použiť aj tetródy RE400C, ktoré majú úplne rovnaké rozmery, ale trocha menšie zosilnenie. Uzemníme mriežky G1 aj G2.
- Pri použití elektrónok 3-500Z s anódovým napätím >2500 V budeme mať vysoký kľudový prúd (nad 200 mA) a preto zapojíme do série s katódou výkonovú zenerovú diódu, alebo zapojíme podľa schémy na izolačnú podložku tranzistor TIP147  zapojený ako zenerova dióda 10,5 V. Výsledný kľudový prúd by mal byť pri použitom anódovom napätí menší ako 150 mA a jeho hodnotu nastavujeme výmenou zenerky ZD. Elektrónky RE400C tento modul obyčajne nepotrebujú.


                                 Úprava anódového obvodu L-4B na 10 MHz

Anódový obvod prepíname na 10 MHz pomocou relé RE2, ktoré ovláda prepínač STBY (povytiahnutím potenciometra ALC) pričom máme pásmový prepínač  prepnutý na pásmo 40 m. Na ostatných pásmach je relé RE2 vypnuté (prepínač STBY je zatlačený). Stav STBY (zapnutý PA s vypnutým ovládaním) už nemôžeme dosiahnuť, preto musíme pre prevádzku STBY PA vypínať. Po zapnutí je PA pripravený na vysielanie za 5 sekúnd. Relé RE2 je ruské vákuové relé B1B, ktoré nám na prepínači pásiem skratuje vývody cievky 15 a 20 m. Môžete skúsiť skratovať vývody cievky 10 a 20 m - je to asi lepšie. Kontakty relé sú pripojené asi 6 mm širokými medenými páskami na vývody cievky - pozri obrázok. Nie je to optimálne riešenie, ale funguje to.

 
Schéma a pohľad na úpravu pre pásmo 10 MHz

Relé umiestnime čo najbližšie pásmového prepínača podľa obrázku. Pri ladení PA na 10,120 MHz ukazuje indikátor naladenia anódy (PLATE) medzi 20 a 15 m. Paralelne k cievke relé B1B zapojíme indikačnú LED diódu a umiestnime ju pod červené tlačidlo prepínača CW/SSB. Svetlo LED diódy indikuje prepnutie π-článku na pásmo 10 MHz.

                                        Úpravy zdroja DRAKE L-4PS

- Celý zdroj dôkladne vyčistíme od prachu.
- Odpojíme delič napätia 2,5 kV/120 V, teda vyspájkujeme prepoj medzi výkonovými odpormi 50 kΩ.
- Odspájkujeme vodič (+120 V) z vývodu 5 výstupného konektora.
- Vymontujeme VN dosky s usmerňovačmi a elektrolytmi.
- Vymeníme elektrolyty za 330-390 uF/450V a usmerňovacie diódy za 1N5408 podľa schémy, ja som použil 2x180 uF/400 V ako jeden kus.
- Dosky VN zapojíme naspäť.
- Vývody prepínača CW/SSB prepojíme podľa schémy, aby prepínal anódové napätie na 2100V=/2500V=. V originálnom zapojení je to 1350V=/2500V=.
- Skontrolujeme hmotový odpor 0,82 Ω/2 W, keď je popraskaný musíme ho vymeniť. Je to dôležitý ochranný odpor zdroja VN. Keď si elektrónka "pleskne" odíde odpor a zdroj zostane v poriadku. Tento odpor odporúčam dať do každého PA.
- Zdroj odskúšame a zakrytujeme.
Výrobca odporúča zapojiť za PA 1 kW dolnopriepustný filter na potlačenie harmonických frekvencií.  HOTOVO.
Schéma upraveného ovládania L-4B

Schéma upraveného zdroja L-4B pre 2100V/2500VPohľad do upraveného zdroja L-4PS

Pohľad na úpravu zapojenia elektróniek

                                                                      I
                                                          Spínač 10 MHz

Želám Vám veľa pekných spojení s renovovaným koncovým stupňom Drake L-4B.

Schéma L-4B