Podporujem Kódex DX správania

streda 7. marca 2012

Preladenie transceivra M160 na M80 a jeho modernizácia

       Transceiver M160 vyrábala Rádiotechnika Teplice, podnik ÚV Zväzarmu a hlavný konštruktér bol Jirka Hruška, OK1MMW. Transceiver bol navrhnutý pre preteky MVT a v dnešnej dobe ho po preladení na pásmo 80 metrov a doplnení doskou elbugu používa veľa amatérov ako QRP zariadenie.


      Boli vyrobené dva varianty transceivra, viacfarebná M160 a neskoršia, jednofarebná M160B. Táto úprava sa týka verzie M160 z roku 1983, druhá verzia M160B má zásadné zmeny, ktoré treba inak preladiť.
     Na preladenie je dobré mať originálnu schému M160 a rozloženie súčiastok uverejnené v AR3/1983,  preladenie bolo popísané v AR12/1991.  Ja som celé preladenie zosumarizoval a pridal som dva dôležité body – výmenu cievky O6 prispôsobovacieho obvodu antény (v bode 5) a doplnenie blokovacích kondenzátorov (bod 6), lebo vysielacia časť kmitá. 
     Odber zo zdroja 13,8 V pri RX je 70 mA a pri TX 3 W out je 0,52 A. 


Oscilátor
C2, C3     2x68 pF,        zmeniť na 2x100 pF jeden J a druhý U typ (Tesla)
C6, C7     2x6n8            zmeniť na 2x4n7 styroflex, ale len keby nekmital oscilátor
Odvinúť z cievky 18 závitov a doladiť jadrom asi na 3 MHz pri zavretom otočáku (3,16 MHz pri otvorenom)
C5           10n                 zameniť za menší 10n/40V a dať zospodu dosky

Pásmový filter vysielača 
C27, C61   2x680 pF     zmeniť na 2x120 pF,
C28                 47 pF     zmeniť na 33 pF

PA + vstupný filter RX 
C35    470 pF               vyletovať
C37     1n2                    vyletovať
C36     1n2                    zmeniť na 680 pF
C38     6n8                    zmeniť na 1n8 styroflex
C57    150 pF                zmenšiť na 56 pF väzba (šírka pásmaj je 300 kHz), stačilo by aj 47 pF
O6 - zmeniť toroid z N1 na T50-2, 32 závitov drótu 0,3 mm, odbočka na 10 závite (L=7 uH) !!

Vstup RX 
C54 1n2 zmeniť na 330 pF

Úprava RIT
Pridať R“8=3k9, BC548 a R“11=100K


Úprava pre správnu funkciu RIT

Filtrovanie napájacieho napätia a blokovacie kondíky (lebo kmitá PA, BA a IO2). Dá sa to zistiť spektrálnym analyzátorom na výstupe M80.
Paralelne ku kondenzátorom C58, C59 (paralelne ku kondenzátoru 100 n) treba pripojiť SMD kondenzátor 10n a elektrolyt 10-22 mikrofarad/25 V.
Paralelne ku kondenzátoru C29 (100n) pridať dva keramické kondenzátory 10 nF/25 V – každý na jednu stranu IO 02 (každý na jednu stranu prepojky medzi pinmi 6-14).
Paralelne ku kondenzátoru C15 (100n) pridať dva kondenzátory 10 nF/25 V – každý na jednu stranu IO 02 (každý na jednu stranu prepojky medzi pinmi 6-14).

Postup ladenia
Oscilátor nastavím na značku 1,8 (čo je teraz 3.500 kHz), jadrom sa naladím na prijímaný signál frq 3.500 kHz, potom bude približne sedieť kHz priebeh stupnice.
PA + vstupný filter naladíme najlepšie voblerom, pripojíme ho do anténneho konektora a vstup monitora pripojíme pred jazýčkové relé a zapneme útlm RX.

Pásmový filter vysielača
Vstup RX otočným kondenzátorom naladiť maximum signálu 3.530 kHz na výstupe použiť diódovú sondu a merací prístroj, alebo externý merač výkonu, lebo ladenie na LED diódu je nepresné.

Nf. zosilňovač
Nf. zosilňovač v M160 je pre dnešné slúchadlá nevyhovujúci, tak som ho nahradil zosilňovačom s LM386. Zvolil som klasické katalógové zapojenie, ktoré nemá žiadne záludnosti. Možno lepšie by sa hodil nf. zosilňovač s TDA7231.

Schéma nf. zosilňovača na univerzálnej doštičke

       Síce trocha stúpne kľudový odber prúdu transceivra, ale podstatne sa zlepší posluch na slúchadlá 16-32 ohmov. Nf. zosilňovač postavíme na malú univerzálnu doštičku (asi 3x3cm), zo základnej dosky M160 vyspájkujeme tranzistor T6, R15, C60 a doštičku prispájkujeme vstupnými svorkami paralelne ku kondenzátoru C45 (zem na zem). Kondenzátor C11 50M/16V vymeníme za menší. Spodnú zdierku slúchadiel prispájkujeme na zem a hornú na výstup SLUCH prídavnej doštičky. Paralelne ku zdierkam si môžeme namontovať konektor 3,5 mm, aby sme tam mohli priamo pripojiť dnešné slúchadlá.

Ďalšie doplnky
       Keď sa už trápime s modernizáciou M80, tak sa oplatí do nej zabudovať elektronický kľúč s 3,5 mm stereo zásuvkou pre pastičku a dnes používaný napájací konektor 13,8 V.
Po výmene toroidu vstupného obvodu stúpla citlivosť prijímača M80, výkon stúpol na 3 W a s pridaným nf. zosilňovačom LM386 získame parádne QRP zariadenie na 80 m.