Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 12. apríla 2015

Meranie útlmu koaxiálneho kábla anténnym analyzátorom

        Veľmi často potrebujeme merať útlm koaxiálneho kábla, prípadne porovnať útlmy dvoch káblov. Majitelia testerov NWT7, NWT500 si môžu útlm zmerať priamo, ale majitelia anténnych analyzátorov môžu využiť fyzikálnu skutočnosť, ktorá hovorí, že čím má koaxiálny kábel väčší útlm, tým nameriame menšie PSV pri nezaťaženom konci kábla.


        Na základe tohoto faktu vznikla porovnávacia metóda merania útlmu koaxiálneho kábla. Útlm kábla sa udáva v dB/100m, alebo v USA dB/100ft (30m). Princíp merania je znázornený na nasledovnom obrázku.

Meranie útlmu koaxiálneho kábla

         Postup merania:
1. Pripravíme si 30 metrový kus koaxu. Na jednej strane by mal mať konektor (PL239, BNC) a druhá strana je otvorená.
2. Obyčajne máme doma kábel určitej dĺžky, ktorý nechceme strihať, tak si presne zmeriame jeho dĺžku.
3. Kábel pripojíme na analyzátor.
4. Na analyzátore si nastavíme frekvenciu na ktorej budeme merať straty a rezistorom 450 ohmov si nakalibrujeme PSV 1:9, prípadne aj rezistorom 250 ohmov PSV 1:5.
5. Zmeriame PSV a pomocou nasledovnej tabuľky si určíme straty kábla - platí pre dĺžku 30 metrov.
6. Keď máme koax inej dĺžky musíme útlm si prepočítať na skutočnú dĺžku vynásobením koeficientom 30/XX, kde XX je skutočná dĺžka kábla.
7. Po zmeraní útlmu si zapíšeme frekvenciu, pri ktorej sme útlm merali.


                                  Približný útlm kábla                     PSV
                                              1 dB                               1:9
                                              2 dB                               1:4,5
                                              3 dB                               1:3
                                              4 dB                               1:2,3
                                              5 dB                               1:2
                                              6 dB                               1:1,7
                                              7 dB                               1:1,6
                                              8 dB                               1:1,5
                                              9 dB                               1:1,4
                                             10 dB                              1:1,3


        Príklad: Máme zistiť, či starý koax, ktorý napájal anténu 10 rokov má väčšie straty ako nový. Samozrejme koaxy majú rovnakú dĺžku.
        Kábel na ktorom nameriame vyššie PSV má menší útlm. Pokiaľ chceme vedieť rozdiel útlmov v dB, musíme vypočítať útlm každého kábla zvlášť.

Záver
        Meranie strát koaxov touto metódou je jednoduché, ale presnosť merania je asi +-15 %. Porovnanie útlmu dvoch rovnakých kusov koaxiálu je jasné. Menšie PSV, menší útlm.

Poznámka: 10 metrový kus koaxu RG58C s otvoreným koncom má v pásme 144 MHz vstupný odpor 50 ohmov. Keď koax zaťažíme rezistorom 50 ohmov vstupný odpor zostane 50 ohmov, ale na záťaži bude vstupný výkon x útlm kábla..