Podporujem Kódex DX správania

sobota 23. januára 2021

Jednoduchý beverage interfejs pre IC7300

         Pred pár rokmi začala firma Kuhne predávať stavebnicu interfejsu pre pripojenie ich transvertora na IC7300.  Interfejs sa dá prispôsobiť aj na iný transvertor. Kompletný popis je na stránke  Interface IC7300-3en.pdf (db6nt.de).

Firma INRAD ponúka  málo vyhovujúce riešenie pripojenia externej antény na IC7300  na stránke https://www.youtube.com/watch?v=HBajms1EnuA, lebo pri vysielaní si cez externú prijímaciu anténu odpálite anténny vstup transceivra. Ale interfejs umožňuje pripojenie pásmového filtra na vstup prijímača, čo neumožňuje žiaden iný.

Na základe týchto konštrukcií som navrhol a odskúšal jednoduchý interfejs s dvomi relé, ktorý umožňuje pripojenie transceivra IC7300 hlavne na externú prijímaciu anténu a na transvertor bez zásahu do transceivra.

Iný transceiver ako IC7300 musí mať:

- pre transvertor nastaviteľný výkon 3.5 W, alebo asi 12 Vef. V transvertore musí byť byť pre MF signál útlmový článok 20-30 dB.

- nastavené oneskorenie TX signálu 10 msec   - FUNCTION - TX delay 10 msec - na všetkých pásmach

- pre pripojenie externej prijímacej antény len nastavené oneskorenie TX signálu.


Schéma externého interfejsu pre IC7300

Nastavenie transceivra: Na CW ovládame PTT mikrofónom či šlapkou  alebo si zapneme BKIN (Semi-break). V žiadnom prípade nepoužívame Full Break-in (F-BKIN). Na SSB ovládame PTT mikrofónom,  či šlapkou a nikdy nepoužívame VOX. Relé v interfejse by sa uklapali.

Popis zapojenia: Použil som 12V/16A  relé firmy Finder s dvomi prepínacími kontaktami. Oba prepínacie kontakty oboch relé sú zapojené paralelne. Napájanie interfejsu je buď zo zdroja pre transceiver, čo odporúčam, alebo z malého externého zdroja 13,8 V/100mA. Pri vypnutom napájaní interfejsu sú živé vývody konektorov ANT1 aj ANT2 skratované na zem, čo je dobré pri malých búrkach. Relé Finder má pri 12 Voltoch oneskorenie prepínania kontaktov max. 5 msec, preto potrebujeme nastaviť oneskorenie TX signálu 10 msec, aby v interfejse nehoreli relé.

Pokiaľ má transceiver konektor pre externú prijímaciu anténu to ešte neznamená, že  môže byť pripojená do transceivra a na druhú anténu budeme vysielať. Keď to skúsime, obyčajne odíde vstup prijímača. S našim interfejsom to nehrozí. Pri práci s PA sa interfejs zapojí medzi transceiver a PA, nikdy nie za PA. Interfejs sa ovláda len signálom SEND (PTT).

Interfejs som zatiaľ postavil na skúšobnú dosku. Relé RE2 (TX) je 12V/16A a relé RE1 (RX) je 12V/8A. Do TX konektora som pripojil vysielaciu anténu a do RX prijímaciu. Do TRX  konektora je pripojený koaxiálny kábel z transceivra. Na doske je napájací konektor 13,8V a cinch konektor SEND.

Pohľad na interfejs zhora, prepínač A je vpravo dolu, zopnuté je relé RE1


 
Pohľad na interfejs zdola

Popis funkcií interfejsu: Interfejs má dva módy, prvý umožňuje pripojenie transceivra na prijímaciu a vysielaciu anténu alebo na transvertor a druhý na jednu anténu pri príjme aj vysielaní. Módy sa prepínajú spínačom A.

Spínač A vypnutý – dve antény, RX a TX, alebo transvertor 

Pri príjme je zopnuté relé RE1 a cez konektor ANT1 je pripojená prijímacia anténa, alebo prijímací konvertor. Po stlačení PTT je SEND signál = 0, relé RE1 sa rozopne a zopne relé RE2. Tým je pripojená vysielacia anténa alebo vysielač transvertora. Konektor ANT1-RX  je na príjem a konektor ANT2-TX na vysielanie. Pri používaní transvertora MUSÍ byť spínač A stále vypnutý. Na nasledovnom obrázku je bloková schéma zapojenia transvertora.

Bloková schéma zapojenia transvertora

Spínač A zapnutý – príjem a vysielanie na jednu anténu

Po zapnutí spínača A sa okamžite zopne relé RE2 a je zopnuté pri príjme aj pri vysielaní. V tejto polohe máme príjem i vysielanie na konektore ANT2.

Krížová funkcia

Táto funkcia pracuje len pri príjme na dve antény. Pri vypnutom spínači A v interfejse počúvame na prijímaciu anténu ANT-RX a pri zopnutom počúvame na vysielaciu anténu ANT-TX.

Poznámka: Veľký problém interfejsu je, že pri vysielaní príde z prijímacej antény na vstup prijímača silný vlastný signál. Preto je pri vysielaní živý stred konektora ANT1 (RX) skratovaný na zem. Prepojovacie kúsky koaxu medzi konektormi a kontaktami relé musia byť krátke. Interfejs  vydrží plný výkon transceivra.

Konštrukcia

Interfejs sa dá vstavať do hliníkovej konštrukčnej krabičky napr. BS15 od Avelmaku, aby sa tam zmestili 3 konektory SO239, napájací konektor, CINCH konektor pre signál SEND, vypínač A a doska plošných spojov s dvomi relé.  Potrebné prepojenie je koaxiálny kábel PL239/PL239 na anténny konektor a kábel SEND (PTT) z IC7300 na transvertor.

Pri stavbe môžeme transvertor s interfejsom vstavať do jednej skrinky, nemusíme zasahovať do transceivra a nestratíme záruku. 

Technické údaje interfejsu:

Napájacie napätie:               13,8 Voltov     maximálny odber 50 mA

Maximálny výkon:              100 W                                                                                     

Pásma:                                 1,8 – 70 MHz + transvertor pre 144 a 432 MHz

Interfejs je vhodný pre každý transceiver ale... pre transvertor sa na transceivri musí dať nastaviť výkon 3-5 W a oneskorenie TX signálu 10 msec. Pre externú RX anténu je treba len oneskorenie TX signálu.

Skúšobná prevádzka

Mojim cieľom bolo spraviť jednoduchý interfejs pre IC7300 na prijímaciu a vysielaciu anténu. Na skúšobnú prevádzku som použil vertikál R8 a 20 m LW. Nastavil som si oneskorenie TX signálu 10 msec a plný výkon na 20 m pásme. Vysielal som bez problémov BKIN aj prevádzkou PTT/šlapka, relé neiskrilo. Podľa pravidelného blikania LED diód a klikania relé bolo jasné, že interfejs funguje. DX-mani môžu skúsiť počúvať na beverage antény, ale všetko na vlastnú zodpovednosť.