Podporujem Kódex DX správania

utorok 29. decembra 2020

Anténny analyzátor SWR-1 od EU1ME

V roku 2014 sme v tatranskom zborníku zverejnili návod na obsluhu anténneho analyzátora SWR-1 vrátane schémy a osadenia súčiastok od Alexa EU1ME. Tu je dokumentácia ešte raz.

Anténny analyzátor obsahuje dve DDS. Bloková schéma SWR-1 je na nasledujúcom obrázku. Princíp analyzátora je identický s VNA N2PK, čo nám umožňuje merať antény aj pri veľkom rušení z pásiem. Analyzátor je napájaný z malého akumulátora a nepotrebuje PC. Výsledky merania sa zobrazujú na dvojriadkovom displeji. Analyzátor SWR-1 je od Alexa EU1ME a analyzátor PIKO-VNA je úprava od Fera OK1NOF.


Obr.1 Bloková schéma SWR-1

Pomocou analyzátora PICO-VNA môžete rýchlo a presne nastaviť, či skontrolovať anténu . Analyzátor má vstavaný čítač, vf milivoltmeter a generátor, je malý, ľahko sa ovláda a vždy ho máte po ruke. Je ekonomický, kompaktný a uplatní sa doma i v prírode.


Možnosti meraní s PIKO-VNA

Analyzátor meria tieto parametre v rozsahu 1-30 MHz:

 - PSV od 1 do 20 pri 50, 75, 300 Ω
 - R +/- jX: R 0,5 - 2000 Ω    X +/- 1,0 - 2000 Ω
 - Indukčnosť 0,05…100 mH 
 - Kapacitu 0,5 pF…100 nF  
 - Frekvenciu 50 kHz…100 MHz 
 - VF napätie 0,5…100 mVeff 
 - VF generátor 100 kHz…30 MHz
 - Má pamäť na 3 frekvencie s rýchlym prepínaním (spodok, stred a vrch pásma) 
 - Sériová a paralelná kombinácia impedancie 
 - Na jedno nabitie baterky meria až 15 hodín 
 - Automatické vypnutie po desiatich minútach nečinnosti 
 - Výstupný konektor BNC. Adaptér BNC-UHF je doporučený 
 - Vypínateľné podsvietenie displeja 
 - Ochrana pred statickým prepätím 
 - Rozmery šírka x výška x hrúbka: 65x120x28 mm, váha bez batérie 110 g 
 - Pracovná teplota -10…+40°C 
 - Napájanie zo vstavanej batérie a indikácia jej stavu

  Označenie tlačidiel:  F  Up  Dn  On 

Obsluha analyzátora

        Na zapnutie a vypnutie analyzátora stlačte a podržte tlačidlo On. Posledný raz nastavená frekvencia i režim merania sa pri vypnutí zapamätajú. 

       Tlačidlami UpDn si v základnom menu zvolíme režim merania. Tlačidlom Dn si zvolíme USER CALIBRATON a tlačidlom F si zvolíme SET DEFAULT?. Tlačidlom Dn (nie) si zvolíme CALIBRATION?, potvrdíme s F a čakáme.

       Zobrazí sa SET OPEN, zasunieme prázdny BNC konektor, potvrdíme s F a čakáme. Zobrazí sa SET SHORT, zasunieme skratovaný konektor, potvrdíme s F a znovu musíme čakať.  Zobrazí sa SET 50 ohm, zasunieme záťaž 50 ohm a potvrdíme tlačidlom F.

       Prebehne kalibrácia a zobrazí sa USER CALIBRATION. Tlačidlom Dn sa posunieme na nasledujúci krok a analyzátor zmeria PSV pri záťaži 50 (75, 300) ohm. Analyzátor je pripravený na meranie až do doby, kým sa nevypne.

       Funkcie ČÍTAČGENERÁTOR fungujú hneď po zapnutí, bez kalibrácie.       

       Na zadanie frekvencie stlačíme tlačidlo F, pod danou číslicou sa objaví podčiarnik a ten môžeme posúvať tlačidlom F. Číslicu, pod ktorou je podčiarnik meníme tlačidlami Up, Dn a tak nastavíme frekvenciu. Na potvrdenie zadania stlačíme tlačidlo On a tým zrušíme podčiarnik.   

       Takto sa hľadá minimum PSV alebo rezonančná frekvencia X=0.  Na prepínanie medzi tromi časťami pamäte stlačíme a podržíme tlačidlo F a tlačidlami UpDn si vyberieme časť pamäte a pustíme tlačidlo F. Na podsvietenie displeja stlačíme tlačidlo F a potom zapneme prístroj tlačidlom A. Po 10 minútach nečinnosti sa prístroj vypne.  

Režimy práce prístroja

Meranie PSV


Zobrazuje sa hodnota PSV od 1 do 20 a logaritmická škála pre hľadanie minima.  Na porovnanie PSV na rôznych frekvenciách použijeme prepínanie medzi tromi časťami pamäte.  

VNA

                                                       

Zobrazuje sa Rezistancia R a Reaktancia X so znakom + alebo -. Na prepínanie medzi hodnotami Rs/Xs a Rp/Xp zatlačíme Dn držia

Meranie LC


Zobrazuje sa hodnota kapacity alebo indukčnosti, vypočítaná z impedancie záťaže na meranej frekvencii. Najväčšia presnosť je pri hodnotách 1...200 Ohm.   (zobrazené v režime VNA).

Čítač a milivoltmeter

Zobrazuje sa frekvencia a efektívna hodnota VF napätia.

Generátor


Prístroj generuje VF signál. 

Menu USER nastavení

Zatlačením F si vyberieme menu a tlačidlami UpDn vyberieme jedno z nastavení.

1. Impedancia linky proti ktorej sa meria PSV - 50, 75 alebo 300 Ω

2. Typ batérie

- «ALKALINE» alkalická baterka (označenie 6F22, 9V, 1€) alebo (6LR61, 2,5€) ) 6F22 pracuje asi 1-2 hodiny a 6LR61 vyše 10 hodín.


- «Ni-MH ACC» akumulátor rozmer 6F22.

Nominálne napätie 8,4 V, pracuje 4-7 hodín (6 €).

 - «LiION ACC» - akumulátor rozmer 6F22.

Nominálne napätie 7,4 V (2 kusy v sérii s napätím 3,7 volt), pracuje asi 25 hodín.

Kalibrácia prístroja

Každý prístroj je kalibrovaný vo výrobe, hodnoty kalibrácie sú uložené v pamäti a používateľ ich nemôže zmeniť. Táto kalibrácia je uložená ako Default Calibration.

Okrem toho si užívateľ môže skalibrovať prístroj sám a uložiť si kalibráciu do User Calibration.

Pred kalibrovaním necháme prístroj pár minút zahriať. Na začiatok kalibrácie zvolíme menu Calibration a potvrdíme  zatlačením tlačidla F. Po objavení sa nápisu SET OPEN zasunieme prázdny BNC konektor a potvrdíme zatlačením tlačidla F


Po objavení sa nápisu SET SHORT zasunieme do vstupného konektora skratovaný konektor a potvrdíme zatlačením tlačidla F.


Potom sa objaví nápis SET 50 Ω, zasunieme do vstupného konektora konektor so záťažou 50 Ω a potvrdíme zatlačením tlačidla F.


Po skončení kalibrácie sa objaví nápis CALIBRATION COMPLETE a prístroj sa vráti do MENU USER CALIBRATION.


Úprava Fera OK1NOF je piate tlačidlo na doske, po stlačení sa odpojí napájacie napätie. V paneli je len malá dierka, ktorá slúži na resetovanie špáratkom.Anténny analyzátor EU1ME 1-30 MHz


Anténny analyzátor PIKO-VNA od OK1NOF  1-30 MHz


Schéma SWR-1 úprava OK1NOF

 Rozloženie súčiastok TOP


Osadená DPS TOP


Plošný spoj TOPSúčiastky BOTTOMSúčiastky BOTTOM

Záujemcovia o stavbu PIKO-VNA si môžu objednať dosku plošných spojov + rozpis súčiastok + osadzovací plán za 650 Kč alebo osadenú, otestovanú dosku s displejom za 2500 Kč u Fera OK1NOF folejnik@seznam.cz.

Súbor SWR1.exe si stiahneme zo stránky cqham.ru, najskôr klikneme na Vse forumy. 

Potom si vyberieme Anteny - Antenyje pribory a na 16 mieste je náš Univerzalnyj Antenyj Analizator SWR-1. Hneď na prvej stránke článku pod obrázkami sú súbory SWR-1 user manual .pdf a SWR-1 sch-hex.zip. Manuál je samozrejme po rusky. Zip súbor rozbalíme a máme originálnu schému a programový .hex súbor pre PIC. Tento manuál je preklad originálu.

Hotový analyzátor predávala autorova firma za 120 USD.