Podporujem Kódex DX správania

sobota 24. júla 2021

Zvýšenie priemerného SSB výkonu IC-7300

Keď vyšla firma ICOM s transceivrom IC7300, prvé sťažnosti boli na malý priemerný výkon na SSB a SP3NRZ navrhol úpravu zapojenia, pridal tam kondenzátor. Pred nedávnom si konečne niekto všimol, že v servisnom móde ide zvýšiť priemerný výkon na SSB bez otvorenia transceivra  [1]. 

Postup pri meraní priemerného výkonu transceivra – bod A:

Do anténneho konektora transceivra zapojíme PSV meter a záťaž 50ohm/50 W, pozri obrázok. Multi prepínačom nastavíme na transceivri 100 % výkonu,  prepneme ho na RTTY, zakľúčujeme a na PSV metri nastavíme výchyľku na 100 W. Potom si na SSB nastavíme úroveň modulácie tak, aby ALC ukazovalo pri normalizovanom „hálo“ na  koniec červenej ALC stupnice a pritom si poznačíme výkon na PSV-metri. Na originálnom IC7300 mi to ukazovalo  asi 12 W.

 Zariadenie na meranie priemerného výkonu - PSV meter  SWR-200
a záťaž 50 ohm/50 W 

Zmena na ADJUST mód transceivra 

1. Do 3,5 mm konektora REMOTE zasunieme skratovaný konektor Jack 3,5 mm (vidlicu). Na výstup transceivera pripojíme záťaž 50 ohm/50 W a multi prepínačom nastavíme 100 % výkonu.

2. Spustíme Adjust mód - súčasne stlačíme tlačidlá MENU a FUNCTION a potom stlačíme tlačidlo POWER. Transceiver je zapnutý v Adjust móde (USB).

Zmena priemerného SSB výkonu

4. V Adjust móde klikneme na displeji na ikonu TX/ID a potom na ikonu POWER (USB).

5. Klikaním na ikonu "šipka dolu" si nastavíme nápis POWER HF 100% (RTTY) a vpravo dolu na displeji klikneme na SET.

6. Program transceivera prejde na AM CARRIER POWER (AM) a vypneme ho tlačidlom POWER. Z konektoru REMOTE vytiahneme skratovaný JACK konektor.  

7. Transceiver opäť zapneme, už je v móde vysielanie, je softwérovo upravený a má nastavený RF POWER 100%.

8. Pozrite si tabuľku  nastavenia výkonu v Service Manuáli IC7300 strana 4-4.

 Po softwérovej úprave spravíme  meranie podľa bodu A a poznačíme si výchyľku na PSV metri pri „hálo“. Mne to ukazovalo asi 25 W.

Výsledky

Po úprave je pri zakľúčovaní na CW výkon 100 W a pri bodkách na CW priemerný výkon 50 W. Na SSB je pri reči špičkový výkon 100 W, ale priemerný je 25 W. PSV meter SWR-200 ukazuje len priemerný výkon. 

Nový transceiver IC7300 má na SSB nastavený priemerný výkon 12 W a pri úprave sme ho zdvihli na 25 W. Priemerný výkon ešte trocha stúpne zapnutím kompresora.

[1] Úprava bola zverejnená na YOUTUBE pod názvom „IC7300 Service Mode Power Mods“.
Písmená v zátvorkach označujú práve prepnutý mód na transceivri.