Podporujem Kódex DX správania

štvrtok 8. októbra 2020

Invisible End Fed Non Resonant Antenna (iEFNR)


          Je to Invisible End Fed Long Wire Antenna alebo neviditeľný na konci napájaný dlhý drôt, nepripomínajúci anténu, ktorý pracuje na pásmach 80 až 10 metrov, vrátane pásiem WARC. Anténa je vhodná pre radovú zástavbu alebo sídliská, kde nemôžu byť natiahnuté dipólové antény. Používa 1:9 UnUn transformátor, ktorý prevedie impedanciu antény na zvládnuteľnú hodnotu PSV <1:3 pre Váš transceiver s ATU, ale anténny tuner musíte vždy používať.


          Anténa je pre amatérov žijúcich v činžiakoch, túžiacich po neviditeľných anténach, ale je vhodná aj pre plachetnice, pre bývajúcich v manzardke, v podkroví, či v domčeku na dvore. Je ideálna aj pre prevádzku ARES a SOTA z prírody, ale nie je to DX-anténa. Na najlepšie výsledky musí byť vysoko.

          Účinnosť všetkých z konca napájaných antén je daná kvalitou uzemnenia studeného konca prispôsobovacieho transformátora alebo kvalitou protiváhy. Na konci napájaná anténa s prispôsobením 1:9 musí mať lepšie uzemnenie ako s prispôsobením 1:49. Pozri obr. 8.

Skladá sa z:
- UnUn 1:9 na toroidoch 2xFT140-43 alebo -61 na max. 100 W, alebo 2xFT240-43 (-61) na 800 W, pokrývajúci pásma 80-10 m s malými stratami
- Dva izolátory na konce antény, vhodné na vysoké napätie a veľké mechanické zaťaženie
- 26,7 metra izolovaného anténneho vodiča na žiarič, plus rezerva na pripevnenie, alebo iná vhodná dĺžka
- 5,15 metrov rovnakého anténneho vodiča na protiváhu, plus rezerva na pripevnenie
- CNF filter podľa DG0SA, najlepšie dva kusy

 


                           Obr. 1 UnUn 1:9 3x9 závitov s toroidom FT240-61 160-10m

          Srdce antény je transformátor 1:9, teda 50 Ω/450 Ω. Navinuté vedenie musí mať impedanciu zo=√450.50=150 Ω. Sieťová PVC dvojlinka 2x1,5 má impedanciu asi 120 Ω. Dva vodiče SIF 1,5 majú impedanciu asi 140 Ω. Takže transformátor navinieme na dva toroidy FT240-43 3x3 závitov drôtmi SIF 1,5 so silikónovou izoláciou, prípadne na dva toroidy FT240-KB 3x5 závitov toho istého vodiča, ktorý má polovičné straty. Transformátor s toroidmi FT240-KB je na výkon asi 800 W a umelohmotná škatuľka, v ktorej je transformátor, musí mať v spodnej časti minimálne dva vetracie otvory.               

           Transformátor 1:9 na 100 W som navinul na dva toroidy TX36/23/15-4C65, trifilárne šesť závitov (3x6 záv) vodičom 1 mm2 s teflónovou izoláciou a vstaval som ho do skrinky U-01-4 opäť od GME (obr. 2 a 3). Podobný transformátor 100W sa dá navinúť na dva toroidy FT140-43 3x6 závitov SIF alebo teflón. Hmota 4C65 má podobné vlastnosti ako -61, ale hmota -43 má väčšie Al. Aby sa aj tieto baluny neuvarili, musíte mať dostatočne veľké toroidy a matchboxy treba vždy vetrať a chladiť.

Pozn.: Jednoduchšie je navinúť trafo jedným vodičom s odbočkou (odb.) v jednej tretine a začíname vinúť od odbočky smerom na obe strany (zač. a koniec). Napríklad vinieme 3 x 8 závitov, ale najskôr prvú vrstvu 8 závitov smerom na (zač.), potom druhú a tretiu na smer (koniec.), aby bolo celkom navinutých 8 závitov po tri vodiče, pozri obr. 6a. Je to to isté ako trifilárne vinutie, ale nemusíme nič prepájať.

                                                                                 


            Obr.2 UnUn 1:9 3x6 závitov na dvoch toroidoch TX36/23/15-4C65 80-10m

                                                                                     


                                    Obr.3 Skoro dokončený matchbox 1:9 100 W


                                                                                    


Obr. 4 Priebeh poloviny útlmu dvoch UnUn zapojených back to back a vstupné PSV pri záťaži 450 ohmov na výstupe

         Dĺžka žiariča nerezonančnej antény 80-10 m sú 2/3 (4/5) ʎ/2 dĺžky základného pásma, krát skracovací činiteľ vodiča. L=(2/3x300x0,95)/(2x3,55)=26,7 (32,84) metra . Pre pásma 40-10 m je vhodná dĺžka 16.05 m.  Základný prameň tejto antény z USA uvádza odskúšanú dĺžku žiariča 25,9 metra. Majitelia väčších pozemkov si môžu dovoliť dĺžku žiariča L=(2/3x300x0,95)/(2x1,85)=51,35 m. Doporučených dĺžok žiariča je viacej, ale nesmú to byť násobky ʎ/2. PSV okolo 1:3 môžeme očakávať len na pásme 10 MHz, ostatné pásma sú pod 1:2. Anténa má na každom pásme impedanciu asi 450 Ω (250-600 Ω), aby mala minimálne straty vyžaduje si jednu alebo dve 5,15 metra dlhé protiváhy, alebo pripojenie vývodu GND matchboxu (doporučuje sa) na dobre uzemnený stožiar. Uzemnenie je lepšie ako protiváha. Červená farba udáva dĺžku žiariča 4/5 ʎ.

Odporúča sa:
Pre najnižšie pásmo 1,8 MHz dĺžka žiariča 51,35 m (66) a koax je min. 39,6 m dlhý .
Pre najnižšie pásmo 3,5 MHz dĺžka žiariča 26,7 (32,84) m, koax je min. 9,8 m dlhý. Je najpoužívanejší typ antény.
Pre najnižšie pásmo 7,1 MHz dĺžka žiariča 13,4 (16,05) m a koax je min. 15,2 m dlhý a je pre utláčaných.
Protiváhy sú 2 x 4,5 m.
Uzemnenie prispôsobovacieho obvodu je na hromozvodnú sieť domu a pre istotu cez kondenzátor 33n/1kV, aby sa neuzemňoval nulák. Na obr. 5d  je pre 50 Hz vysoká impedancia kondenzátora a pre 3,5 - 29,00 MHz nízka a tak nedochádza k uzemneniu kostry TRX na hromozvodnú sústavu. 
Prispôsobenie na 50 ohmov bolo pomocou Pí-článku (jedno pásmo) alebo feritového toroidu 1:9 (všetky pásma). Špeciálny prípad pre najlepšie výsledky bolo použitie automatického tunera, napríklad MFJ-993BRT, AH-4 a pod. napájaného po napájacom koaxiálnom kábli a tento variant prispôsobenia mal najmenší útlm na všetkých pásmach, ale je najdrahší.


                                     Obr. 5 Prispôsobenie antény pre 80 až 10 m.

                   
Anténa hlavne na spodných pásmach „šumí“ viac ako dipól, preto je nutné zaradiť do napájacieho koaxu 4,5 metra od transformátora UnUn 1:9 a pri vstupe do hamshacku baluny 1:1 podľa DG0SA, či W1JR (15 dB útlmu stačí na potlačenie šumu).

                                                                                 
           Obr. 6 CNF filter podľa DG0SA na toroide Amidon FT240-43 2x2x12 záv.


                                                                                   
                                                       Obr. 7 Schéma CNF DG0SA
                                                                                        

                                                                                                                                                                                

                                                        Obr. 8 Zapojenie EFNR antény                                                                                      


                    Obr. 9 Anténa EFNR na streche činžiaku, natiahnutá na kandeláber

          Anténa EFNR má pri napájanom konci (pri našom balkóne) impedanciu okolo 450 Ω a EFHW anténa tam má impedanciu okolo 3000 Ω. Pri rovnakom výkone je výstupné napätie matchboxu EFHW antény asi 2,5 krát väčšie ako výstupné napätie EFNR antény. 

Obr. 10 EFNR na RD alebo na malom činžiaku

          Na Obr. 10 je ideálne inštalovaná anténe EFNR, stačí tam jeden UnUn 1:1.  Anténu EFNR si môžete natiahnuť na streche podľa obr. 8, z balkónu na strom, na stožiar, či medzi stožiarmi, ale vždy čo najvyššie. Vývod GND matchboxu pripojíme na zem, či zemniacu sieť priamo alebo cez kondenzátor 33n/3kV. Matchbox a napájací koax riadne zamaskujeme.

           Pri konštrukcii antény použite len predpísané toroidy a dodržte rozmery antény.
Hotové UnUn 1:9 a CNF 1:1 si pozrite stránke www.myantennas.com, prípadne v príspevku zo 4. júla 2020 "Ochrana príjmu proti indukovaným vf. prúdom na opletení koaxiálneho kábla".