Podporujem Kódex DX správania

pondelok 19. októbra 2020

Závada PA IC7300

Problém

        Odber transceivra IC7300 zo zdroja pri vysielaní občas nie je synchrónny s kľudovým prúdom a budiacim CW, či SSB signálom. Niekedy len po stlačení PTT naskočí prúd okolo 10A. Podľa toho isto vieme, že náš IC7300 má závadu, hoci transceiver vysiela, počúva, robíme spojenia a modulácia je dobrá. Asi kmitá PA. Keď máme na CW nastavený výkon 100 W , tak si závadu nevšimneme. Na SSB si ju vôbec nevšimneme.

Príprava opravy

        Odpojíme anténu a do konektora pripojíme umelú záťaž 50 ohmov/aspoň na 10 W. Transceiver pripojíme na zdroj 13,8V/25 A. Vypneme vstavaný anténny tuner,  pripojíme ručný mikrofón, prepneme ho na CW, výkonom nastavíme prúd Id na 10 A (zatlačíme rotačný prepínač MULTI, klikneme na výkon a otáčaním prepínača MULTI nastavíme  asi 10A).

Identifikácia závady

         Pri vysielaní stále sledujeme prúd Id buď na transceivri alebo na zdroji

Základná závada

         Pri vysielaní CW stlačíme kľúč na 10-15 sekúnd pri prúde Id okolo 10 A a potom urobíme tak isto dlhú prestávku. Vysielať môžeme aj FT8 pri rovnakom prúde Id a ten sa počas vysielania nesmie meniť. V spodnom rade tlačidiel predného panelu IC-7300 zatlačíme tlačidlo MENU a potom klikneme na obrázok METER. Na displeji transceivra máme teraz viacero stupníc, spodná je Id, to je odber transceivra zo zdroja a ten sa nesmie počas vysielania meniť. 

Doplňujúca závada

          Keď na dobrom transceivri stlačíme len PTT tlačidlo, prepne sa na vysielanie a zo zdroja odoberá na všetkých pásmach rovnaký kľudový prúd asi 4 A. Pri závade, obyčajne na pásmach 10 a 14 MHz, po stlačení PTT občas naskočí meniaci sa prúd Id až 10 A, ale na stupnici Po to neukazuje žiaden výkon. 

         Anomálie Id sú dôkazom závady a treba ju rýchlo opraviť.

Oprava závady

        Na doske PA + LP filtrov je treba dotiahnuť všetky skrutky pripevňujúce dosku na chassis, vrátane skrutiek pripevňujúcich PA tranzistory a prispájkovať "pliešky" na PA tranzistoroch.

 
Demontáž horného krytu transceivra

            Nakoniec, každý rok, treba vyčistiť od prachu ventilátor, horný a spodný kryt. Opačným postupom transceiver poskladáme.

       

PA tranzistory s prispájkovanými "plieškami"

Pre istotu sa pozrite ako je prispájkovaný živý vývod  anténneho konektora SO239 na dosku plošných spojov. Pokiaľ nie je, tak ho čisto prispájkujte a očistite spoj liehom. 

Tieto zásahy na pár (mesiacov) dní pomohli, no po dlhšom čase sa závada znovu prejavila.

       Po podrobnejšom štúdiu dosky PA+LPF som zistil, že LPF pre pásma 10 a 14 MHz je rozdielne zapojený ako ostatné. Relé RL900 a RL901 sú napájané paralelne cez tlmivky L900, L952 a L911.  Napájacie napätie pre relé RL911 ide cez tri tlmivky v sérii a logicky chýba medzi tlmivkami L952 a L911 blokovanie kondenzátorom na zem. Pozri si nasledovný obrázok.

Pridal som tam keramický kondenzátor CK 100n/100V. Umiestnil som ho vedľa tlmivky L952 vpravo, jeden vývod som prispájkoval na tlmivku L952 a druhý na zemniacu plôšku, ktorú som oškrabal asi 3 mm vpravo od tlmivky. Treba spájkovať veľmi opatrne, aby ste nepoškodili vedľajšie relé. Skúsení amatéri tam môžu prispájkovať SMD kondenzátor.     Na odstránenie závady bude asi stačiť len pridať kondenzátor 100n. 

LPF 10/14 MHz pridať C=100nF


     Za mesiace používania IC7300 na pásmach 10 a 14 MHz sa kmitanie PA už neprejavilo. Je to konečné riešenie odstránenia závady.

Verím, že Váš krásny IC-7300 bude po oprave spoľahlivo fungovať.

      😇😍😇