Podporujem Kódex DX správania

sobota 2. septembra 2023

Dolnopriepustný filter pre KV


  
       Pred časom som na tomto blogu uverejnil DP filter pre vysielač, ktorý bol odvodený od jedného typu filtra a tento nám nemusí vyhovovať. Teraz ponúkam filter 5. rádu so zvlnením 0.05 dB v priepustnom pásme s hraničnou frekvenciou fo = 32 MHz a filter s hraničnou frekvenciou fo = 34 MHz 7. rádu, ktorý má lepšie potlačenie v nepriepustnom pásme. Oba sú pre vstupnú a výstupnú impedanciu 50 ohmov.


         Na konštrukciu filtra je potrebné použiť kondenzátory z vf. keramiky na 3 kV a vzduchové cievky z kvalitného, postriebreného drôtu. Uzemnené kryty musia byť od cievok vzdialené minimálne 2 cm. Kapacita kondenzátorov je z rady E6 - 68 pF a 150 pF. Cievky 242, 248, 455 a 490 nH navinieme podľa predpisu pod schémou filtra.

Schémy filtrov 

         Hodnoty filtrov a rozmery cievok som vypočítal pomocou programov ELSIE a RFSim99. Základné údaje pre filter sú:
Inductor-input lowpass,
Dimensions – cm,
Family – Chebyshev,
Bandwith - 32M alebo 34M,
Order (N) - 5 alebo7,
Input termination - 50,
Passband ripple – 0,05 dB,


         Pokiaľ chcete zvýšiť potlačenie v III. TV pásme pridáme k indukčnostiam 248 nH kondenzátory 2,2 pF a 3,3 pF, ale len v prípade filtra 5. rádu. Druhý filter to nepotrebuje. Kto sa nechce zdržiavať s programom, navinie si cievky podľa popisu pod schémami filtrov. Keď ich navinieme zodpovedne, filter bude iste v poriadku. Prípadne ich zmeriame rozmietaným analyzátorom NWT7, NWT200 alebo NWT500.

         V pôvodnom článku o DP filtroch zostáva všetko v platnosti, ale nový článok prináša ďalšie možnosti realizácie DP filtrov s dostupnými hodnotami kapacity kondenzátorov. Na postup návrhu s programom ELSIE prídete rýchlo.

Pohľad na filter z druhej strany

Pohľad na hotový DP filter 5. rádu 100 W