Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 13. augusta 2023

Používanie programu WSJT-X vo Windows 11

         Vo  Windows 11 je k dispozícii nová funkcia vylepšený zvuk - „enhanced audio“. Windows 11 má túto funkciu na zlepšenie kvality zvuku s väčším množstvom basov, virtuálnym priestorovým zvukom, korekciou miestnosti a hlasitosťou - Ekvalizér.

          Pri zapnutí Ekvalizéra sa zhorší fungovanie WSJT-X, pretože sa menia úrovne na vstupe a výstupe zvuku. WSJT-X nebude správne dekódovať signály, teda ho musíme vypnúť.

         Ako to vypneme?

1.     Otvorte položku Nastavenia - „Settings“.

2.     Kliknite na  Systém - „System“.

3.     Kliknite na stránku Zvuk - „Sound“ na pravej strane.

4.     V časti Výstup - „Output“ kliknite na Reproduktory - „Speakers“.

5.     V časti Nastavenia výstupu - „Output Settings“ vypnite prepínač Vylepšenia  zvuku - „Enhance sound“. 

          Keď to urobíte, všetky zvukové vylepšenia sa vypnú (poloha vypnuté) a dekódovanie v programe WSJT-X je správne. 

😄