Podporujem Kódex DX správania

pondelok 2. mája 2022

Konštrukcia telegrafnej pastičky

            Popis tejto pastičky som uverejnil v Rádiožurnáli 5/2005. Bohužial bola v tomto článku jedna  chyba. Na obrázku číslo 3 (v originále) bola dĺžka stredného kontaktu asi 25 mm, ale správne to malo byť asi 50 mm. Jednoducho kóta 15 mm mala byť 40 mm. Výrobca stredných kontaktov Milan OM3IS na túto chybu prišiel a vyrábal ich správne. Prvú pastičku som vyrobil s jeho planžetou, ale som si nevšimol, že má iné rozmery ako boli v článku. Správne rozmery planžety sú na obr.1.

          V dnešnej dobe máme na trhu veľa pastičiek aj slušnej kvality, ale ich cena je vysoká. Neviem či je to vekom, ale mne sa hrá lepšie na jednopádlovej pastičke. V magazíne QST som si prečítal jednoduchý test kvality pastičky. Zoberieme si menší odstavec z novín a text zahráme na dvojpádlovej a jednopádlovej pastičke. Na ktorej spravíme menej chýb tá je lepšia. Pred asi 25 rokmi sme mali originál Bencher pastičku a moju dnes 60 ročnú jednopádlovú. Pri rýchlosti asi 120 zn/min bola u každého testovateľa lepšia moja jednopádlová. Podotýkam, že žiaden z testovateľov nevedel hrať sqeezom na dvojpádlovej.

Pred časom som si vo Friedrichshafene kúpil jednopádlovú pastičku Kent a tá bola lepšia ako jednopádlová s magnetickým príťahom a ako všetky dvojpádlové. Nevýhodou pastičky Kent je guličkové ložisko, ktoré musíme udržiavať v čistote a pravidelne ho čistiť liehom. Ale stále bola moja jednoduchá a lacná pastička rovnocenná pastičke Kent. Tak ju znovu popíšem.

Mechanická konštrukcia pastičky je jednoduchá a základom je opäť polarizované relé firmy RFT prípadne SIEMENS. Keď si necháme vyrobiť u šikovného nástrojára 3 polotovary (stredný kontakt, pomocnú doštičku a základovú dosku) je výroba a odskúšanie pastičky otázkou víkendu (pozri obr. 1).

Obr.1 Stredný kontakt (planžeta)

Z pôvodného relé použijeme len prepínací kontakt na keramike. Dvomi zvislými  skrutkami odskrutkujeme túto časť od zvyšku relé. Od sokla odcvikneme tri vodiče (červený, žltý a zelený). Ostrým vrtákom 1,7 mm odvŕtame nity držiace záves kotvičky. Kotvičku vyberieme a podobne odvŕtame dva nity držiace dva fosforbronzové kontakty plus štyri dvojotvorové podložky. Kontakty a podložky budeme ďalej potrebovať. Na nový stredný kontakt si dvomi skrutkami M1,6x10 priskrutkujeme podložky a kontakty v poradí, najskôr na každej strane podložku, potom kontakt, potom podložku a nakoniec matku. Kompletný stredný kontakt priskrutkujeme ďalšími dvomi skrutkami na hliníkový držiak. Poznámka: náš stredný kontakt je pripevnený opačným smerom ako bola pôvodná kotvička. Pozri obr.2, kde je vidieť postup skladania pastičky. 

Hmatník na stredný kontakt vyrobíme z dvoch umelohmotných kotúčikov (z doma montovaného nábytku), ktoré prilepíme sekundovým lepidlom. Pastičku s hliníkovým držiakom priskrutkujeme originálnymi skrutkami s podložkami na keramický držiak. Túto zostavu priskrutkujme skrutkami M3 na sklolaminátovú dosku, ale medzi keramiku a základňu musíme dať vhodnú, asi 5 mm vysokú podložku alebo po dve matky M3,5. Pozri obr.3. 

Obr.2 Upravená pastička

Ako podložku som použil 4 mm sklolaminátovú dosku a na spodnú stranu som prilepil štyri prístrojové gumové nožičky. Pri hraní si položím ruku na podložku a pastička mi nebehá po stole. Pastičku dokončíme pripojením dvojitého tieneného káblika a 6 mm konektora.  Pastička je lacná, hlavne keď máme dostupné polarizované relé. Je malá, neprekmitáva a má nastaviteľnú silu na stlačenie páky. Originálne kontakty sú kvalitné a čistíme ich len kancelárskym papierom. Aby sa do pastičky na kontakty neprášilo prikryjeme ju vhodnou škatuľkou z umelej hmoty, napr. dózou z liekov. Pozri obr.4.

Posledný úkon výroby je nastavenie (justovanie) kontaktov pre bodky a čiarky. Príslušné  justovacie skrutky postupne pomaly otáčame vpravo až začne bug produkovať bodky či čiarky, potom skrutku otočíme štvrtinu otáčky naspäť a zaistíme. Čím viac ju otočíme naspäť, tým väčší tlak na planžetu treba na spustenie bodky či čiarky. 

Všetky rozmery platia pre RFT relé. Pre iné treba rozmery upraviť. 

Podľa mňa najlepšia pastička je Nenova, 9A5N elektronická, ktorá mení tlak prsta na hmatník na elektrický signál, bez pohyblivých kontaktov. Pri dobre nastavených parametroch pastičky dosiahneme najlepšie výsledky. Ale keď som sa pozrel na cenu, tak mi ďaleko stačí pastička z polarizovaného relé. O toľko zase horšia nie je. Na oboch je treba denne cvičiť pri 30 WPM.

Takto vyzerá hotová pastička:Obr.3 Hotová pastička


Obr.4 Hotová pastička s krytom proti prachu

Želám Vám veľa pekných spojení na telegrafii.

😁