Podporujem Kódex DX správania

nedeľa 20. októbra 2013

Ako je to s meraním PSV s NWT ?

          Pomer stojatých vĺn (PSV) je definovaný ako pomer amplitúdy napätia (prúdu) stojatej vlny v kmitni (v maxime) k amplitúde napätia (prúdu) v uzle (v minime).PSV = Umax/Umin = s              [1]
Pri vedení s vlnovou impedanciou Z0 zaťaženom impedanciou R=Z0 nevzniká stojaté vlnenie lebo Umax = Umin PSV=1. Pri zaťažovacej impedancii Z0 > Ra alebo Z0 < Ra je vždy PSV > 1.
Prevrátená hodnota PSV je činiteľ odrazu r. Je to pomer vlny odrazenej a postupujúcej.
r = s-1/s+1      [2] a z toho 
s = 1+r/1-r      [3].     
V profesionálnej praxi sa údaj PSV (pomer stojatých vĺn) nepoužíva, ale používa sa útlm odrazu Ar (Nemci ho volajú spätný útlm) odvodený z činiteľa odrazu r.
Ar = -20 log r     [4]                                        r = 10(-Ar/20)   [5]   
Príklady:
a,         PSV = 1,   potom r = 0                      a  z toho je Ar = nekonečno
b,         PSV = 1,5,  potom r = 0,5/2,5           a z toho Ar = 13,98 dB
c,         PSV = 2,  potom r = 1/3                    a z toho Ar = 9,21
d,         PSV = 3,  potom r = 1/2                    a z toho Ar = 6,02
e,         PSV = 4,  potom r = 3/5                    a z toho Ar = 4,44
f,         PSV = 5,  potom r = 2/3                    a z toho Ar = 3,52
g,         PSV = 10,  potom r = 9/11                a z toho Ar = 1,74

Meranie PSV s woblerom NWT7 (200, 500) a s PSV môstikom (DJ7VY) môžeme robiť aj inak ako je napísané v návode k NWT. Kalibráciu NWT si urobíme takto:
PSV môstik pripojíme konektorom GEN na VF výstup NWT, konektor DET prepojíme krátkym káblom na vstup vstavaného detektora NWT, vstup REF zaťažíme Rref=50 ohm a vstup TEST necháme nezapojený. NWT kalibrujeme tak, že v MÓDE SWEEP, klikneme na Chanel 1 calibration. Kalibračná krivka bude na úrovni 0 dB. 
Meranie útlmu odrazu:
Do konektorov REF a TEST pripojíme dobré záťaže 50 ohm a spustíme woblovanie (sweep). Výsledok merania je útlm odrazu (vyváženie) PSV môstika, ktorý je obyčajne v celom rozsahu woblera väčší ako 30 dB.
           Do BNC konektora TEST zapojíme záťaž 75 ohmov (PSV=1,5), spustíme woblovanie a krivka musí klesnúť o 13,98 dB [b]. Keď klesne o 9,21 dB [c], tak to zodpovedá záťaži 100 ohmov a PSV=2. Keď klesne o 6,02 dB [d], tak to zodpovedá záťaži 150 ohmov a PSV=3. Čiže si môžeme ociachovať vertikálnu stupnicu priamo v PSV prepočtom z Ar na PSV. Dosadením do vzorca    r = 10(-Ar/20) získame s = 1+r/1-r kde s je PSV.

Útlm odrazu Ar a jeho prepočet na PSV

             Stupnica  PSVje vypočítaná v príkladoch (a-g), ale je to vlastne to isté, ako by sme použili prepočítavací vzorec NWT v móde PSV.