Podporujem Kódex DX správania

utorok 23. apríla 2019

Oprava podsvietenia displeja IC746, IC7400


          Viaceré ICOM transceivry mali problémy s meničmi striedavého napätia na podsvietenie displeja. Transceivre IC-746 a IC-7400 tiež časom strácajú podsvietenie displeja a takto sa dá problém odstrániť.

          Na nasledovnom obrázku je schéma meniča s tranzistormi Q303 a Q304. Pomocou tranzistora Q302 sa riadi veľkosť striedavého napätia meniča a tým jas podsvietenia. 

                                                      + 13,8V
Obr.1 Schéma meniča podsvietenia
            Celý problém straty podsvietenia je v tom, že SMD tranzistor Q302 je kolektorovou plochou prispájkovaný na fóliu dosky plošných spojov. Chladenie je nedostatočné, obyčajne cín pod tranzistorom Q302 zoxiduje a zvýši sa odpor spoja. Je otázkou času, kedy prestane byť menič napájaný. Od tepla tranzistorov môžu vyschnúť elektrolytické kondenzátory C303-47M a C302-10M. Výmena tranzistora a kondenzátorov so šípkami je nedostatočná, lebo potrebujeme zlepšiť chladenie tranzistora a na to máme dve možnosti. Buď tranzistor Q302 vymeníme za rovnaký typ a na tranzistor pripevníme malý nalepovací chladič, alebo ho vymeníme za PNP tranzistor BD244C v púzdre TO220, čo je jednoduchšie. Nový tranzistor upevníme na tieniaci kryt meniča, medzi plech a tranzistor dáme izolačné podložky a vývody prepojíme vodičmi. Kondenzátory obyčajne meniť netreba.
           Postup opravy je nasledovný. Najskôr podľa obr.2 stiahneme gombíky z potenciometrov. Potom stiahneme aj ladiaci gombík a odskrutkujeme plechový mostík brzdy gombíka. Nakoniec odskrutkujeme matku mikrofónneho 8-pinového konektora. Odskrutkujeme a odložíme horný aj spodný kryt transceivra. 
           Potom odskrutkujeme dve a dve skrutky držiace predný panel a z dosky MAIN, z konektora J1334, vytiahneme stredný 22-vodičový ohybný pás.

Obr.2 Demontáž gombíkov

            
Teraz môžeme vytiahnuť predný panel z transceivra, vytlačíme západky predného krytu a vyberieme kryt predného panela. Pokiaľ nám vadia ohybné vodičové pásy, vždy ich na jednej strane opatrne vytiahneme z konektora.

Obr.3 Predný panel a predný kryt
 
Obr.4 Predný panel a doska S-LOGIC BOARD
           Na obr.4 vidíme odpojenú dosku S-LOGIC BOARD, ktorú budeme upravovať. Na ďalšom obrázku je vidieť v odkrytej škatuľke menič. V ľavom hornom kúte škatuľky je inkriminovaný tranzistor Q302. 

Obr.5 Odkrytý menič
            Aby sme ho mohli pohodlne vyspájkovať, musíme odsať a vytiahnuť bočný kryt meniča. Potom vyspájkujeme pôvodný tranzistor a do vrchnej časti bočného krytu vyvŕtame otvor na upevnenie tranzistora BD244C. Vývody tranzistora skrátime a na ne prispájkujeme ohybné vodiče. Pod tranzistor nezabudneme dať izolačné podložky.

Obr.6 Montáž náhradného PNP tranzistora
            Všetky tri vývody PNP tranzistora prispájkujeme na vývody pôvodného tranzistora. Pomocou lupy skontrolujeme kvalitu spájkovania a nasadíme horný kryt na menič.

Opačným postupom poskladáme celý predný panel a namontujeme ho na transceiver. Po zapnutí transceivra by sa mal sa displej rozsvietiť. Opravu zvládne skúsenejší rádioamatér s mikropájkou.