Podporujem Kódex DX správania

sobota 13. februára 2016

Merania s jednoduchými analyzátormi v programe AC6LA Zplots

      Excelovský hárok AC6LA Zplots umožňuje načítanie súborov .csv z rôznych analyzátorov, napríklad z miniVNA.       Umožňuje aj ručné zadávanie hodnôt F[MHz], Rs [Ω], Xs[Ω] v priloženom súbore ManualEntrySampleIntl .csv. Po načítaní .csv súboru do hárku Zplots si môžeme zobraziť priebehy všetkých parametrov meranej impedancie PSV, Rs, Xs, Zmag, Theta, Rho, RL, Phase, % Ref PWR, Q, Rp, Xp, Ls, Cs, Lp, Cp. Takže excelovský hárok analyzátorov 3V alebo 4V môže byť veľmi jednoduchý, stačí aby nám vypočítal hodnoty Rs a Xs, z ktorých si program Zplots vypočíta všetky ostatné parametre.
     3V alebo 4V analyzátorom namerané hodnoty F, Rs a Xs zapíšeme do súboru „ManualEntrySamplelntl“. Príklad je na nasledovnom obrázku. Hodnoty napíšeme od tretieho riadku nižšie a hárok si uložíme pod novým menom. Riadky 1 a 2 hárku neprepisujeme ani nemeníme.

Hárok na ručné zadávanie údajov z analyzátora

       Potom spustíme program Zplots, klikneme na okienko „Load data“, nájdeme a klikneme na náš čerstvo uložený súbor, ktorý sa načíta a potom si môžeme pozrieť priebehy parametrov našej antény.

Priebeh PSV a Xs zo zadaných hodnôt

      Na obrázku je pracovná plocha hárku Zplots, ktorú sa naučíme ovládať podľa manuálu. Ja som si vybral priebehy PSV a Xs získané so zadaných hodnôt, ktoré som nameral jednoduchým 3V analyzátorom. Všetky priebehy si môžeme pozrieť aj v Smithovom diagrame.