Podporujem Kódex DX správania

sobota 22. augusta 2015

Základné povinnosti rádioamatéra

         Rádioamatéri sa musia po získaní povolenia neustále vzdelávať, sledovať vývoj amatérskej techniky a prevádzky, sledovať aktuálny stav predpisov Regulačného úradu a stav svojho povolenia. Tieto povinnosti sú aktuálne pre začínajúcich aj pre pokročilých rádioamatérov.     Keďže si predlžujeme platnosť povolenia raz za 10 rokov,  všetci máme veľa práce a starostí, tak sa stane, že si občas zabudneme plniť svoje rádioamatérske povinnosti. Najviac je to viditeľné pri predlžovaní platnosti povolení, pri žiadaní o kontestové značky atď.
     Aby sme sa vyhli problémom s plnením povinností napísal som Desatoro povinností OM rádioamatéra, ktoré treba dodržiavať.
 


Desatoro povinností koncesovaného OM rádioamatéra.

Každý koncesovaný rádioamatér musí (mal by):
- byť členom SZR a musí si pravidelne platiť členské príspevky. Kto tvrdí že nemusí, má pravdu, ale potom bude postupne len neinformovaný poloamatér.
- odoberať náš časopis Rádiožurnál, aby bol informovaný o rádioamatérskom dianí na Slovensku a vo svete.
- si sám zverejniť a aktualizovať svoju značku a adresu na portáli qrz.com, aby svet o ňom vedel.
- sa registrovať a aktualizovať údaje v OM Callbooku, aby bol v OM jednoducho dostupný, alebo aby sa QSL služba dozvedela adresy všetkých rádioamatérov.
- denne sledovať rádioamatérsky portál hamradio.sk, aby bol informovaný o aktuálnom dianí v SZR.
- mať v hamshacku starostlivo uložené osvedčenie HAREC a všetky amatérske povolenia. Ich dátumy vypršania platnosti musí pravidelne sledovať. QSL lístky posiela včas. 
- pravidelne posielať na SZR 2% z odvedených dani, pokiaľ má na to nárok. Pripadne z firmy, od rodiny a známych. Predsa je to náš zväz, ktorý nutne potrebujeme a zväz to tiež potrebuje.
- sa akoukoľvek formou podieľať na výchove nových rádioamatérov. 
- riešiť svoje amatérske problémy osobne, telefonicky, Emailom s vedením SZR. Všetci rádioamatéri sú jeho priatelia.
- dodržiavať povoľovacie podmienky a zákon o elektronických komunikáciách a svoje problémy s Regulačným úradom musí riešiť promptne a zdvorilo. 

Prvých šesť bodov sú základné povinnosti rádioamatéra a posledné štyri vyplývajú z rádioamatérskej etiky.