Podporujem Kódex DX správania

streda 29. mája 2013

Univerzálny PSV môstik - kalibrácia a kompenzácia

        PSV môstik pre wobler NWT7, NWT200, NWT500 s rôznymi vzťažnými impedanciami, rozšíri možnosti použitia nášho woblera. V mojom blogu z 9.4.2012, som uviedol zapojenie PSV môstika pre vzťažnú impedanciu 50 ohmov.


 Zmenu urobíme tak, že na PSV môstik pridáme BNC konektor pre vzťažnú impedanciu Rref. Do tohoto konektora pripájame ľubovolnú vzťažnú impedanciu, obyčajne je to 50 alebo 75 ohmov. Vzťažná impedancia môže byť v rozsahu približne 12,5-250 ohmov. V uhlopriečke môstika je odpor 50-150 ohmov. Čím má tento odpor väčšiu hodnotu, tým je väčšia citlivosť môstika. Hodnota 120-150 ohmov je dobrý kompromis.
        Frekvenčný rozsah merania PSV môstika s AD8307 je asi 0,1-300 MHz, u mňa je to na Ar=-26 dB asi 0,1-300 MHz. Nevýhoda je, že nám nesedí skalibrovaná stupnice PSV a na meranie potrebujeme ďalšie konektory (záťaže) pre vzťažnú impedanciu. Použijeme dobré profi výrobky, alebo ich vyrobíme tak, že do BNC konektora priletujeme SMD odpory potrebnej hodnoty. Obyčajne musíme použiť dva SMD odpory, napríklad 2x100 alebo 2x150 ohmov. Celkom potrebujeme tieto hodnoty BNC záťaží: referenčné 0R, 2x50R, 2x75R, 2x150R a kalibračné 16,66R (2x33 ohm paralelne, 1:3) a 150 R (1:3).  Rozmiestnenie súčiastok PSV môstika musí byť také, aby súčiastky mali čo najkratšie prívody. Na nasledujúcom obrázku je konštrukcia PSV môstika UB3TAF.

                                                  PSV môstik UB3TAF

Kalibrácia NWT pre meranie PSV.
Pred meraním PSV si musíme NWT kompletne skalibrovať.
1. Najskôr v móde SWEEP.
- PSV môstik pripojíme na NWT (BNC konektor a konektor MiniDIN). Na obslužnej stránke NWT si zaklikneme CHANNEL - AD8307ext (defsonde2.hfm) a v časti MODE si zvolíme SWEEPMODE. Potom klikneme na horné okienko SWEEP, vyberieme si CHANNEL 2 calibration. PSV môstik necháme s voľným konektorom Zx, ale máme zapojený konektor Rref (50 ohm) a spoustíme kalibráciu. NWT si prepne útlmový článok 40 dB a kalibráciu dokončí tak, že výstupné napätie môstika je v celom rozsahu 0 dB.
- Teraz zapojíme do NWT konektora Zx záťaž 50 ohmov a spustíme woblovanie. Priebeh výstupného napätia nám indikuje spätný útlm, alebo útlm odrazu (vyváženie) môstika (pozri nasledujúci obrázok).
- Výstupné napätie pri frekvencii 1 MHz býva na úrovni -60 dB, čo znamená, že odporové vybalancovanie môstika je v poriadku. Keď máme vybalancovanie môstika menšie ako 40 dB musíme vybrať presne rovnaké odpory môstika.     
- Spätný útlm pri frekvencii 200 MHz by mal byť na úrovni aspoň -30 dB. Maximum útlmu odrazu dosiahneme zmenou hodnoty kondenzátora Cx, ktorý je pripojený podľa vyššie uvedenej schémy paralelne k Zx, alebo k Rref. Necháme ho tam, kde dosiahneme menšie výstupné napätie (väčšie číslo), ale minimálne potlačenie by malo byť -30 dB.


                                                   Útlm odrazu (vyváženie) PSV môstika

 Čiže ešte raz, ľavú stranu (1 MHz) balancujeme výberom odporov 50 ohmov (musia byť pri meraní na dobrom multimetri rovnaké) a pravú stranu zmenou kapacity Cx paralelne k Zx, alebo Rref. Úroveň vybalancovania -30 dB znamená, že zmerané PSV ideálnej záťaže Zx=50R bude na frekvencii 200 MHz < 1,1.
Pozn.: Úroveň vybalancovania sa nazýva spätný útlm, alebo útlm odrazu (Ar). Keď máme útlm odrazu Ar=26,5 dB, tak bude pre frekvenciu 200 MHz minimálne odčítateľné PSV=1,1. Pri Ar=32 dB by bolo minimálne PSV 1,05. Útlm odrazu meráme s použitím dobrej profi-záťaže 50 ohm.

                                                      Minimálne odčítateľné PSV

2. Potom v móde SWR.
- Ďalej si na obslužnej ploche v časti MODE zvolíme SWR, opäť klikneme hore na okienko SWEEP, zaklikeneme CHANNEL2 calibration, môstik máme bez záťaže v konektore Zx a znovu skalibrujeme.
Po tomto skalibrovaní môžeme konečne merať PSV. 

PSV môstik skontrolujeme umelými záťažami 10 a 250 ohmov prípadne 16,6 a 150 ohmov, pri ktorých si nakalibrujeme hodnoty PSV 5 (prípadne 3) a umelou záťažou 50 ohmov, pri ktorej ukáže hodnotu PSV 1. Prípadne si  môžeme spraviť malé korekcie v ciachovaní. Potom môžeme spokojne merať presné hodnoty PSV našich antén na KV, 50 i 144 MHz .